backtotop
Nieuws
Biotherapie voor ernstige allergische astma

Biotherapie voor ernstige allergische astma

Almaar vaker worden biologische geneesmiddelen gebruikt om de symptomen van ernstige astma van allergische oorsprong te bestrijden. We nemen dit nieuwe gamma van medicijnen onder de loep.

Reclame

Ernstige astma: verminderde levenskwaliteit

Mensen met ernstige astma hebben zware en hardnekkige symptomen die een serieuze impact hebben op hun levenskwaliteit. Die symptomen zijn onder meer ademhalingsklachten (piepende ademhaling, hoest, gevoel te stikken enz.) die zowel overdag als ‘s nachts regelmatig opkomen, een bijna permanente verstopping van de bronchiën, snelle achteruitgang van de longfunctie zo gauw de medicatie wordt stopgezet en regelmatige astma-aanvallen (bruusk opflakkeren van de symptomen). Dat laatste leidt vaak tot een serieuze verslechtering van de levenskwaliteit, herhaaldelijke spoedconsulten of zelfs ziekenhuisopnames.

Ernstige astma: een moeilijk onder controle te krijgen ziekte

Om ernstige astma onder controle te houden, moet er op verschillende fronten tegelijk worden gewerkt:

  • Let erop dat de geneesmiddelen correct, regelmatig en in de juiste dosis worden ingenomen.
  • Schakel de uitlokkende irriterende factoren uit (sigarettenrook bijvoorbeeld) en mijd bij allergische astma ook de allergenen (dierenhaar, pollen, mijten enz.).

Ernstige astma onder controle krijgen: een combinatie van geneesmiddelen

Bij ernstige astma worden inhalatiecorticosteroïden (die verminderen de ontsteking) gecombineerd met het gebruik van een langwerkende bronchodilator of luchtwegverwijderaar (die ontspant de spieren van de bronchiën). Maar ook bij gebruik van deze middelen kunnen de symptomen van ernstige astma abnormaal vaak blijven optreden. Men spreekt dan van ‘slecht of onvoldoende gecontroleerde ernstige astma’. In dat geval moet de behandeling meestal worden herzien.

Soms worden dan systemische (orale) corticosteroïden ingezet. Net als de inhalatiecorticosteroïden werken deze ontstekingsremmende middelen in op de ontsteking van de bronchiën. Er is wel één minpuntje: het gebruik van cortisone via orale weg heeft op termijn bijwerkingen zoals osteoporose, diabetes, huidatrofie (de huid wordt dunner), gewichtstoename en verhoogde bloeddruk.

Ernstige allergische astma: de opkomst van de biotherapieën

Sinds een tiental jaar worden bij ernstige allergische astma nieuwe geneesmiddelen gebruikt, de zogenaamde ‘biologische geneesmiddelen’.

Van deze nieuwe generatie van geneesmiddelen wordt voorlopig alleen Omalizumab (anti-IgE) door het RIZIV terugbetaald voor gevallen van ernstige allergische astma waarbij regelmatig een beroep moet worden gedaan op systemische corticosteroïden. Deze medicatie vult de basisbehandeling aan en wordt één tot twee keer per maand toegediend via onderhuidse injecties.

Hoe werken de anti-IgE?

Anti-IgE zijn monoklonale antilichamen, dat zijn moleculen die sterk lijken op de antilichaampjes die het lichaam zelf automatisch produceert bijvoorbeeld bij een infectie. De monoklonale antilichamen worden zo geprogrammeerd dat ze een specifieke stof herkennen en neutraliseren. In dit geval wordt de anti-IgE-molecule gericht op de immunoglobuline E (IgE), ook een antistof.

Bij astmapatiënten maken de witte bloedlichaampjes IgE aan als reactie op de blootstelling aan een allergeen zoals dierlijk haar, pollen of mijten. Deze molecules spelen een belangrijke rol bij het veroorzaken van de reeks ontstekingsreacties die aan de basis liggen van de astmasymptomen. De anti-IgE-antistoffen heffen de werking van deze antilichaampjes op en voorkomen zo dat de IgE die allergische cascade teweegbrengt.

Anti-IgE: wat zijn de bijwerkingen?

Anti-IgE hebben lichte tot matige bijwerkingen. Lokale huidreacties in de injectiezone zijn mogelijk.

Bij iets minder dan 1% van de patiënten zijn anafylactische reacties (hevige opflakkering van de allergie) vastgesteld. Zij moeten na de eerste injecties dan ook onder toezicht blijven van een arts.

Anti-IgE: wat zijn de resultaten?

Anti-IgE verminderen het aantal astma-aanvallen en ziekenhuisopnames en verbeteren de levenskwaliteit van mensen met ernstige allergische astma. Er hoeft ook minder vaak gebruik gemaakt te worden van systemische corticosteroïden, waardoor de bijwerkingendie deze geneesmiddelen op lange termijn veroorzaken ook kunnen worden beperkt.

Lees meer over Astma
Reclame
Gerelateerde artikels
Hoe de risicofactoren van astma vermijden?

Ga prikkels uit de weg Hoewel de geneesmiddelen vandaag (…)

Astma - Behandeling - Hoe de risicofactoren van astma vermijden?
De rol van bronchodilatatoren in de behandeling van astma

Twee groepen geneesmiddelen De geneesmiddelen tegen astma bestaan (…)

Astma - Behandeling - De rol van bronchodilatatoren in de behandeling van astma