backtotop
Nieuws
Als je beroep astmaklachten veroorzaakt…

Als je beroep astmaklachten veroorzaakt…

Beroepsastma is in industrielanden de meest voorkomende werkgerelateerde longziekte. Maar wat zijn de kenmerken van beroepsastma en hoe wordt het behandeld?

Reclame

Beroepsastma: astma ontstaan door het werk

Astma is een ziekte waarbij de luchtwegen ontstoken zijn en vernauwen als gevolg van de ontsteking. Astma-aanvallen kunnen ernstig zijn en zelfs het leven van de patiënt in gevaar brengen. “In sommige gevallen, ontstaat astma door het werk”, legt prof. Walter Vincken uit, diensthoofd Pneumologie aan het UZ Brussel. De oorzaak? Een immunologische reactie tegen bepaalde stoffen op de werkvloer: persulfaat, bloem, latex ... Na een latentie van maanden of jaren ontstaan vervolgens astmaklachten. “Onder meer kappers (persulfaat), bakkers (bloem), verpleegkundigen en artsen (latex) lopen verhoogd risico.”
Een andere, minder frequente vorm van beroepsastma, doet zich voor na acute accidentele blootstelling aan irritantia zoals bijvoorbeeld chloordampen, brandrook enz. De symptomen van deze astmavorm, ook wel Reactive Airways Dysfunction Syndrome genoemd, treden onmiddellijk op na blootstelling aan de stof.

Hoe beroepsastma herkennen?

Door verschillende vragen te stellen, kan de arts aan beroepsastma denken. “Is het astma begonnen bij het starten van de beroepsactiviteit? Had de patiënt bij zijn vorige job ook astmaklachten? Verschijnen de symptomen bij contact met bepaalde stoffen? Verbeteren de symptomen als de patiënt niet op zijn werk is? Enzovoort.”
Om de diagnose te bevestigen, kan de arts een aantal tests uitvoeren. “Een eerste optie is om de patiënt een piekstroommeter mee te geven. Zo’n meter meet de maximale luchtstroom die iemand bij het uitademen kan produceren. Deze maatregel laat de patiënt toe om de wisselingen in zijn longfunctie gedurende de dag te kennen. Zo moet de patiënt verschillende keren per dag zijn piekstroom meten, en dit zowel op het werk als daarbuiten. Belangrijke schommelingen kunnen wijzen op astma”, legt Vincken uit. “Een andere manier om het astma te diagnosticeren is door een provocatietest, waarbij de patiënt blootgesteld wordt aan de verdachte stof. De arts kijkt dan of die bij hem of haar astmaklachten veroorzaakt.”

De behandeling van beroepsastma

Hoe wordt beroepsastma behandeld? “Net als bij gewone astma, is de belangrijkste maatregel het vermijden van blootstelling aan de stof die de klachten veroorzaakt. Doorgaans verbeteren de symptomen nadien. Concreet betekent dit dat de werknemer in de meeste gevallen aangeraden wordt om professioneel een andere richting uit te gaan”, zegt prof. Vincken. Soms, bijvoorbeeld bij allergie voor latex, volstaat het echter om medische handschoenen zonder deze stof te gebruiken.
Als een verandering van beroepsactiviteit niet mogelijk is of als de symptomen aanhouden, kan beroepsastma met geneesmiddelen worden behandeld. Sinds enkele jaren worden biologische behandelingen aangewend om ernstig allergisch beroepsastma onder controle te houden, als aanvulling op de klassieke astmabehandeling.

Een schadevergoeding voor beroepsastma?

Als er objectief bewijs is (door resultaten van piekstroomtest en/of provocatietest) dat de oorzaak van het astma in de werkomgeving ligt, zal het Fonds voor Beroepsziekten het astma erkennen als een beroepsziekte. De persoon in kwestie zal dan een schadevergoeding krijgen.

Lees meer over Astma
Reclame
Gerelateerde artikels
Hoe ziet een astma-aanval eruit?

Plots erger worden van symptomen Een astma-aanval is een (…)

Astma - Symptomen - Hoe ziet een astma-aanval eruit?
De typische kortademigheid bij astma

Piepen Een astma-aanval maakt het de patiënt moeilijk om (…)

Astma - Symptomen - De typische kortademigheid bij astma