backtotop

Oorzaken van artrose

Artrose: genetische factoren

Artrose van moeder op dochter

Voor wat betreft artrose van de vingers bij vouwen lijkt er een erfelijke, dus genetische, factor een rol te spelen. Artrose van de vingers lijkt zich inderdaad over te zetten van moeder op dochter. De zuster van een vrouw met artrose van de vingers loopt drie keer meer risico op deze aantasting van de gewrichten.

Soms een onrechtstreeks gevolg

Artrose kan eveneens een onrechtstreeks gevolg zijn van andere genetische of erfelijke ziekten. Zo kunnen dysplasieën, hemofilie en hemochromatose wat men noemt secundaire artrose veroorzaken en die is meestal vrij ernstig. In dat geval kunnen preventiemaatregelen worden genomen om de gewrichten, waarvan men weet dat ze kwetsbaarder zijn, zoveel mogelijk te beschermen. Door de erfelijke aandoening verslijten die gewichten immers vroegtijdig (vooral in geval van dysplasie van de heup, door opstapeling van bloed in de gewrichten bij hemofilie en door overbelasting met ijzer bij hemochromatose).

Geschreven door Stéphanie KoplowiczHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Artrose - Oorzaken - Artrose: genetische factoren
Reclame