Vormen

Posttraumatische stress

Gevolgen van een trauma

Een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan bij iemand die het slachtoffer werd van geweld of die daar getuige van was. De patiënt herbeleeft via herinneringen, dromen of zelfs flashbacks één of meer gebeurtenissen die hij als traumatiserend ervaart. Deze gingen meestal gepaard met hevige angst of een gevoel van onmacht. De wereldoorlogen in de XXste eeuw hebben het begrip 'oorlogsneurose' doen ontstaan, met alle bijgaande trauma's. Ook persoonlijk geweld (lichamelijk en seksueel geweld) kan echter traumatiserend zijn.

Een herbeleving van de traumatische gebeurtenis

De symptomen van posttraumatische stress treden meestal op enkele dagen, maanden of zelfs jaren nadien. We spreken van een 'herhalingssyndroom': herhaalde en overweldigende herinneringen aan de gebeurtenis, of nachtmerries waarbij de patiënt het voorval herbeleeft. In sommige gevallen worden de herinneringen of bepaalde elementen ervan heel intens en pijnlijk herbeleefd, alsof de gebeurtenis zich opnieuw voordoet (flashbacks).

Vermijdingsgedrag

Een posttraumatische stressstoornis wordt net als andere angststoornissen gekenmerkt door vermijdingsgedrag. De patiënt zal daarbij alle plaatsen en gedachten uit de weg gaan die hem doen terugdenken aan zijn trauma.

Geschreven door Dr Pierre OswaldHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame