Symptomen

Lichamelijke verschijnselen

Terugkerende symptomen

Zoals we eerder al opmerkten, komt schrik erop neer dat het lichaam zich aanpast aan naderend gevaar, waardoor bijvoorbeeld de hartslag versnelt en de ademhalingssnelheid toeneemt. Die aanpassingsverschijnselen zijn normaal en zelfs noodzakelijk als er sprake is van echt gevaar en a fortiori levensgevaar.

Bij angst putten deze aanpassingsverschijnselen de patiënt uit en veroorzaken pijn in de borst, hartkloppingen, gevoel van ademnood, zweten, beven, duizeligheid, kriebelingen in de ledematen, buikpijn en hoofdpijn. Deze terugkerende symptomen bemoeilijken op hun beurt het dagelijkse functioneren en tasten ze de levenskwaliteit aan.

Symptoom van een lichamelijke ziekte

De diagnose te horen krijgen van een ernstige ziekte lijdt, veroorzaakt bij de meesten angst. Dat is niet meer dan normaal... Angst is echter niet altijd het gevolg van een zware ziekte, maar maakt ook deel uit van de symptomen van tal van lichamelijke aandoeningen. Zo weten artsen dat een hartinfarct, longembolie of hyperthyreoïdie zich kunnen uiten als angst. Angst is dus niet altijd louter psychisch, maar kan op een lichamelijke kwaal wijzen. Dat is nu net de moeilijkheid: fysieke angstklachten kunnen ten onrechte doen denken aan een lichamelijke ziekte, terwijl omgekeerd sommige lichamelijke aandoeningen gepaard gaan met angstsymptomen.

Geschreven door Dr Pierre Oswaldvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Lichamelijke verschijnselen
Reclame