backtotop

Hoe wordt de diagnose van angststoornissen gesteld?

Angststoornissen - Diagnose - Angststoornissen tijdig herkennen

Angststoornissen tijdig herkennen

Een wedloop tegen de tijd

Uit sommige studies blijkt dat er gemiddeld meer dan 10 jaar verloopt tussen het verschijnen van de symptomen en het eerste doktersbezoek. Een tijdige behandeling is echter een waarborg voor succes, nog vóór depressie en middelenverslaving een kans krijgen.

Therapeutische samenwerking

Er is een volledig onderzoek nodig, om te peilen naar de persoonlijke en familiale antecedenten, en de stressfactoren na te gaan. Het eerste gesprek met de arts moet vooral een echte therapeutische alliantie opleveren tussen arts en patiënt. Het is de eerste noodzakelijke fase vóór elke behandeling. Op die manier voelt de patiënt zich begrepen in zijn lijden en voelt hij zich niet beoordeeld, ongeacht of het om een chronische stoornis (zoals een gegeneraliseerde angststoornis) gaat of om een tijdelijke (zoals een paniekaanval).

Bijkomende onderzoeken

Angststoornissen kunnen onmogelijk opgespoord worden met een bloedanalyse! Wel kan die bepaalde ziekten zoals hyperthyreoïdie, die vaak gepaard gaat met angst, uitsluiten. Aangezien sommige angststoornissen zoals paniekaanvallen een ernstige lichamelijke aandoening (longembolie, hartinfarct) kunnen imiteren, zullen er op de spoedgevallen een reeks onderzoeken gebeuren, om de kans op een hart- of longziekte uit te sluiten (in elk geval bij een eerste aanval).

Reclame
Angststoornissen - Diagnose - Angststoornissen tijdig herkennen

Geschreven door Dr Pierre OswaldLees verder: Hoe worden angststoornissen behandeld?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.