backtotop

Diagnose

Angststoornissen tijdig herkennen

Een wedloop tegen de tijd

Uit sommige studies blijkt dat er gemiddeld meer dan 10 jaar verloopt tussen het verschijnen van de symptomenen het eerste doktersbezoek. Een tijdige behandelingis echter een waarborg voor succes, nog vóór depressieen middelenverslaving een kans krijgen.

Therapeutische samenwerking

Er is een volledig onderzoek nodig, om te peilen naar de persoonlijke en familiale antecedenten, en de stressfactoren na te gaan. Het eerste gesprek met de arts moet vooral een echte therapeutische alliantie opleveren tussen arts en patiënt. Het is de eerste noodzakelijke fase vóór elke behandeling. Op die manier voelt de patiënt zich begrepen in zijn lijden en voelt hij zich niet beoordeeld, ongeacht of het om een chronische stoornis (zoals een gegeneraliseerde angststoornis) gaat of om een tijdelijke (zoals een paniekaanval).

Bijkomende onderzoeken

Angststoornissen kunnen onmogelijk opgespoord worden met een bloedanalyse! Wel kan die bepaalde ziekten zoals hyperthyreoïdie, die vaak gepaard gaat met angst, uitsluiten. Aangezien sommige angststoornissen zoals paniekaanvallen een ernstige lichamelijke aandoening (longembolie, hartinfarct) kunnen imiteren, zullen er op de spoedgevallen een reeks onderzoeken gebeuren, om de kans op een hart- of longziekte uit te sluiten (in elk geval bij een eerste aanval).

Geschreven door Dr Pierre Oswaldvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame