backtotop
Nieuws
Sociale angststoornissen en cannabis

Sociale angststoornissen en cannabis

Mensen met een sociale angststoornis grijpen vaker naar kalmerende softdrugs. Ze zijn echter ook gevoeliger voor de negatieve gevolgen van hun druggebruik.

Reclame

Vermijdingsgedrag

Iemand met een sociale angststoornis of fobie voelt zich erg onzeker en zelfs angstig in alledaagse sociale situaties. Dat kan op een feestje zijn bij vrienden, in een drukke winkelstraat of tijdens een vergadering. De persoon denkt voortdurend dat hij zich op een manier zal gedragen die vernederend of beschamend is. Hierdoor ontwikkelt hij een vermijdingsgedrag. In extreme gevallen kan het gebeuren dat hij sociaal geïsoleerd raakt.

Toevlucht tot cannabis

Om het angstgevoel te verkleinen, nemen mensen met een sociale fobie - vaker dan anderen - hun toevlucht tot softdrugs zoals cannabis. Het was al langer bekend dat mensen met een sociale fobie veel gevoeliger zijn voor het verslavende karakter van cannabis: zo lopen ze zeven keer meer risico op verslaving. Dit geldt overigens niet alleen voor softdrugs. Mensen, en vooral dan vrouwen, met een sociale fobie lopen tevens een hoger risico op alcoholmisbruik.

Negatieve gevolgen

Uit onderzoek bij ruim honderd regelmatige cannabisgebruikers, van wie een vierde een sociale angststoornis had, blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen een sociale fobie en problemen ten gevolge van cannabisgebruik. Zowel mentaal als fysiek ondervinden ze een snellere en grotere achteruitgang van hun mogelijkheden. De wetenschappers zochten naar negatieve gevolgen van cannabisgebruik in de laatste drie maanden vóór het onderzoek, op financieel, relationeel, sociaal en professioneel gebied. Het is de eerste keer dat er een duidelijke link is gevonden tussen een specifieke angststoornis en negatieve gevolgen van druggebruik. Opmerkelijk is dat mensen met een sociale angststoornis doorgaans zelf negatiever staan tegenover hun druggebruik dan andere cannabisgebruikers.

Lees meer over Angststoornissen
Reclame
Gerelateerde artikels
Goede en slechte stress

Inwendige spanningStress is, in courant taalgebruik, (…)

Angststoornissen - Begrijpen - Goede en slechte stress
Van schrik naar angst

Als schrik een ziekte wordtSchrik is een noodzakelijk (…)

Angststoornissen - Begrijpen - Van schrik naar angst