backtotop
Nieuws
Combinatietherapie bij angststoornissen

Combinatietherapie bij angststoornissen

Een combinatie van psychotherapie en medicatie heeft bij kinderen met een angststoornis veel meer succes dan elk van de behandelingen afzonderlijk.

Reclame

Het is bekend dat zowel cognitieve gedragstherapie (CGT) als het nemen van specifieke antidepressiva helpen bij het onderdrukken en voorgoed verdrijven van primaire angststoornissen, zowel bij volwassenen en kinderen. Maar wat de uitkomst is van een combinatie van deze twee therapieën, was tot nu nog niet echt onderzocht. Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek blijkt dat de combinatietherapie, althans bij kinderen, erg goede vooruitzichten biedt.

CGT én antidepressiva

De wetenschappers onderwierpen 488 Amerikaanse kinderen, allen gediagnosticeerd met een of meerdere angststoornissen, gedurende 12 weken aan één van vier door hen opgestelde therapieën. Eén groep ontving alleen CGT (14 sessies van een uur), een tweede groep kreeg dagelijks antidepressiva toegediend (serotonine-heropnameremmers of SSRI's), een derde ontving een combinatie van CGT en medicatie, en een vierde groep kreeg een placebokuur (zonder CGT). De kinderen waren op het moment van de behandeling tussen 7 en 17 jaar oud. Allen hadden ze een gegeneraliseerde angststoornis, een sociale fobie of een vorm van verlatingsangst. Bij driekwart van de kinderen was er sprake van meer dan één angststoornis, en de helft had nog een andere, secundaire psychische afwijking.

Duidelijke verbetering

Na de 12-wekenkuur werden alle kinderen opnieuw onderzocht op angststoornissen. In de groep die een combinatietherapie ontvingen, was er bij 81 procent sprake van veel tot zeer veel verbetering. Bij de kinderen die enkel CGT ontvingen of die alleen antidepressiva kregen toegediend, lag dit percentage beduidend lager (respectievelijk 60 en 55 procent). In de placebogroep ten slotte, was er bij 24 procent sprake van verbetering van het ziektepatroon.
Krijgt uw kind enkel cognitieve gedragstherapie of enkel antidepressiva, dan is het dus misschien de moeite waard om een combinatie van beide te overwegen. Spreek erover met uw behandelende arts.

Lees meer over Angststoornissen
Reclame
Gerelateerde artikels
Angstoornissen: zeer frequent

Aanhoudende en intense angst Tijdelijke stress of angst (…)

Angststoornissen - Begrijpen - Angstoornissen: zeer frequent
Schrik: een normaal en noodzakelijk mechanisme

Een reactie van het lichaamSchrik is een normale emotie die we allemaal af en toe (…)

Angststoornissen - Begrijpen - Schrik: een normaal en noodzakelijk mechanisme