backtotop

Complicaties bij angina

Algemene complicaties van een angina door streptokokken van groep A (SGA)

Zeldzame complicaties

Angina's genezen meestal spontaan. Dat kan al na enkele dagen, of ze nu van virale of van bacteriële oorsprong zijn. Niettemin kan een angina door bèta-hemolytische streptokokken van groep A (SGA) immunologische complicaties veroorzaken (acuut gewrichtsreuma, acute glomerulonefritis, chorea van Sydenham). Gelukkig doen die complicaties zich vandaag maar heel zelden voor.

Acuut gewrichtsreuma

Acuut gewrichtreuma (AGR) is een ontstekingsziekte die de grote gewrichten aantast en in sommige gevallen ook de hartkleppen.
In de jaren 60 en 70 werd het risico op AGR als gevolg van een niet-behandelde angina geschat op 3 tot 4 gevallen per 1.000 patiënten met dergelijke angina*. Tegenwoordig wordt het aantal nieuwe gevallen per jaar in industrielanden geschat tussen 0,5 en 1,5 per 100.000 kinderen van 5 tot 17-18 jaar**.

Acute glomerulonefritis (AGN)

Acute glomerulonefritis is een aantasting van de nieren. Deze ziekte is bij ons bijna helemaal verdwenen. Het aantal opnames voor een AGN is verminderd van 3,4 tot 6 per 100.000 per jaar in de periode 1968-1970 tot 0,7 à 1,3 per 100.000 per jaar in de periode 1983-1987. ***

Chorea van Sydenham (Sint-Vitus dans)

De chorea van Sydenham of 'Sint-Vitus dans' is een aantasting van het centrale zenuwstelsel. Daardoor treden er onvrijwillige bewegingen op die met koorts gepaard gaan. Deze aandoening doet zich voor bij 10% van de gevallen van acuut gewrichtsreuma. Ze geneest meestal spontaan na enkele weken.

Geschreven door Aurélie Bastinvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Algemene complicaties van een angina door streptokokken van groep A (SGA)
Reclame