Leven met

Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging

Verpleegkundigen kunnen de door de arts voorgeschreven geneesmiddelen toedienen, de patiënt met alzheimer wassen en verzorgen... Om thuisverpleging te kunnen krijgen, moet u een behandelingsvoorschrift vragen aan de huisarts of specialist. Uw ziekenfonds kan u de gegevens bezorgen van verpleegkundigen in uw buurt.

Coördinatiecentra

Deze coördinatiecentra bieden talrijke thuisdiensten aan, zoals familiehulp, maaltijden, kinesitherapie, telebewakingssystemen, ziekenoppassers... De mensen die voor deze diensten instaan, hebben een opleiding gevolgd over de ziekte van Alzheimer in het algemeen, en over de communicatie met verwarde patiënten in het bijzonder.
Deze diensten worden georganiseerd en gecoördineerd na akkoord tussen de aanvrager (de betrokken persoon, naasten, iemand uit de gezondheidssector...) en de vertegenwoordiger van het coördinatiecentrum. Dankzij het werk dat door deze diensten verricht wordt, kunnen talrijke verwarde personen of mensen die getroffen zijn door dementie, toch thuis verzorgd worden.
Voor informatie kunt u steeds terecht bij uw ziekenfonds.

Geschreven door Genovefa EtienneHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer
Reclame