Dagelijks leven

Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer

Opname in een instelling: een moeilijke beslissing

Als een patiënt met de ziekte van Alzheimer niet langer thuis kan blijven, moet een plaatsing in een instelling overwogen worden, niet alleen om veiligheidsredenen, maar ook voor de gezondheid van de mantelzorger. Deze beslissing kan een kritiek moment zijn, zowel voor de patiënt als voor zijn naasten, die vaak kampen met schuldgevoelens omdat ze niet langer voor hem hebben kunnen zorgen. Als de patiënt eenmaal geplaatst is, blijven de rol en de aanwezigheid van de familie echter essentieel, ongeacht het soort instelling.

Dagcentra

Dagcentra zijn aangepaste structuren voor de opvang van alzheimerpatiënten. Ze zijn bestemd voor patiënten met beginnende of matige alzheimer en zijn op weekdagen open tijdens de werkuren. De kostprijs varieert, maar bedraagt ongeveer euro 15 per dag.

Avond- en/of nachtopvangcentra

Deze centra werken volgens hetzelfde principe als de dagcentra. Ze houden dementiepatiënten bezig die 's nachts actief zijn, waardoor de naasten even kunnen uitblazen en wat kunnen slapen.
De best uitgebouwde formule is te vinden in Antwerpen. Meer dan vijftien verenigingen lanceerden samen het project Nachtzorg Antwerpen. Voor de lijst van de beschikbare nachtcentra, tel. 03/220.17.77.

Gespecialiseerde ziekenhuiscentra

Een persoon met dementie kan opgenomen worden in een psychogeriatrische kliniek, een gespecialiseerde eenheid van een psychiatrisch ziekenhuis of in een geriatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. In principe gaat het om een tijdelijk verblijf om een grondige observatie uit te voeren, een diagnose te stellen en een behandeling uit te werken.

Opvanginstellingen

Het rusthuis moet gekozen worden op basis van de volgende criteria: in welke mate kan het specifieke zorg bieden aan alzheimerpatiënten, hen een valoriserende, 'normaliserende' en veilige omgeving bieden en hen blijven opvangen tot aan het einde van hun leven, ongeacht hoe hun ziekte evolueert.

Rust- en verzorgingstehuizen [RVT's]

Als de patiënt intensievere medische en verpleegzorg nodig heeft, moet hij opgenomen worden in een RVT, een rust- en verzorgingstehuis.
Om terecht te kunnen in een RVT, moet de patiënt voor zijn dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van de hulp van een derde. Sommige RVT's zijn gespecialiseerd in de opvang van demente bejaarden en beschikken daartoe over specifieke eenheden (leefruimten).

Om u te helpen kiezen

U kunt terecht bij vzw's die u advies geven bij de keuze van een rusthuis of een dagcentrum.
- In Vlaanderen:
Rusthuis-InfoFoon
Tel.: 078/15 25 25
Email: rusthuisinfofoon@vlaanderen.be
- In Brussel:
Infor-Homes
Tel.: 02/511 91 20
E-mail: inforhomes@misc.irisnet.be
Website: www.inforhomes-asbl.be
- In Wallonië:
Infor-Homes Wallonie
Tel.: 070/246.131
Website: www.inforhomeswallonie.be

Geschreven door Genovefa Etienne

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Alzheimer - Leven met - Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer
Reclame