Leven met

De ziekte van Alzheimer: welke financiële en sociale hulp is bechikbaar?

Evaluatie van de handicap

Alzheimerpatiënten van wie de handicap erkend is, kunnen in aanmerking komen voor een aantal financiële en sociale hulpmaatregelen, afhankelijk van een hele reeks criteria, zoals leeftijd, inkomen en autonomiegraad.
U moet zich in de eerste plaats richten tot de sociale dienst van uw gemeente. U zult papieren krijgen om de handicap te evalueren, die u moet laten invullen door de behandelende arts. Vervolgens stuurt de sociale dienst ze door naar de bevoegde dienst van de FOD (Federale Overheidsdienst) Sociale Zekerheid, waar de patiënt wordt opgeroepen voor een medisch onderzoek.

Als de handicap erkend wordt vóór 65 jaar

  • De inkomensvervangende tegemoetkoming
    Deze uitkering wordt toegekend aan gehandicapten die hun beroepsactiviteiten moeten stopzetten. Ze krijgen dan een vervangingsinkomen, afhankelijk van hun statuut (loontrekkende, uitzendkracht, zelfstandige, ambtenaar).
  • De integratietegemoetkoming
    Deze uitkering wordt toegekend aan gehandicapten die door hun verminderde zelfredzaamheid extra kosten moeten dragen om zich te integreren in de samenleving. Een vervangingsuitkering en een integratie-uitkering zijn cumuleerbaar.
  • Sociale voordelen
    Onder bepaalde voorwaarden kunnen er bijkomende vrijstellingen van inkomstenbelasting of vermindering van onroerende voorheffing toegestaan worden.

Als de handicap erkend wordt na 65 jaar

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend wegens verminderde of beperkte zelfredzaamheid. Om die verschillende soorten uitkeringen te kunnen krijgen, moeten diverse voorwaarden vervuld zijn. De twee belangrijkste zijn: een bepaalde inkomensgrens niet overschrijden en een zekere graad van hulpbehoevendheid hebben bereikt (spelen daarbij een rol: de mogelijkheid om zich te verplaatsen, om zijn voeding te nuttigen of te bereiden, om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden, om de woning te onderhouden, om te leven zonder toezicht, en de mogelijkheid tot sociaal contact).

Bijkomende inlichtingen

FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap
Tel.: 0800/987.99
Internet: http://handicap.fgov.be

Geschreven door Genovefa EtienneHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Alzheimer - Leven met - De ziekte van Alzheimer: welke financiële en sociale hulp is bechikbaar?
Reclame