Diagnose

Neuropsychologische tests bij de diagnose van Alzheimer

Mini Mental State Examination

Ook al bestaat er geen specifieke biologische marker voor de ziekte van Alzheimer, toch beschikt de arts over verschillende diagnosehulpmiddelen. Zo bestaat er een test, de MMSE [Mini Mental State Examination], die systematisch uitgevoerd wordt bij de opsporing, maar vooral bij de follow-up van de ziekte. Het is een eenvoudige vragentest om de cognitieve functies te evalueren en eventuele geheugen-, taal-, aandachts-, leer-, redenerings- en oriëntatiestoornissen (in ruimte en tijd) op te sporen. De maximale score is 30/30. Een score onder de 24 wordt als duidelijk abnormaal beschouwd. Toch moet bij de interpretatie van het resultaat ook rekening gehouden worden met de leeftijd en de sociaalculturele context van de patiënt. De test dient ook om het ziekteverloop te volgen. Zo spreken artsen bij een score tussen 10 en 19 van een matig stadium en bij een score onder de 10 van een ernstig stadium.

Andere cognitieve tests

Soms levert de MMSE-test in het beginstadium van de ziekte slechts één, twee of drie fouten op, terwijl de familie en de omgeving van de patiënt duidelijk klagen over een verslechtering van de hersenfuncties. De arts kan dan de hulp inroepen van een gespecialiseerde neuropsycholoog. Die voert een reeks specifieke tests uit om grondig het geheugen en het redeneervermogen te onderzoeken. Soms kan de diagnose pas met grotere zekerheid gesteld worden na twee of drie uur testen.

Geschreven door Genovefa EtienneHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Alzheimer - Diagnose - Neuropsychologische tests bij de diagnose van Alzheimer
Reclame