Diagnose

Hoe weet u of het om de ziekte van Alzheimer gaat?

Klinisch onderzoek

Geen enkel bloedonderzoek (biologische marker) of radiologisch hersenonderzoek kan absolute zekerheid bieden over de diagnose, al lijken recente studies aan te tonen dat onderzoek van de cerebrospinale vloeistof (via een lumbale punctie) of van het bloed in de nabije toekomst wel zullen kunnen bijdragen aan een diagnose.
Het is dus in de eerste plaats het verhaal van de patiënt - verteld door hemzelf, maar vooral door zijn omgeving - dat de arts verderhelpt bij de diagnose. Alle patiënten vertonen namelijk hetzelfde symptoom: een geleidelijke verslechtering van de intellectuele functies. De arts zal ook een lichamelijk onderzoek uitvoeren en zo nodig een neuro-psychologisch onderzoek aanvragen (onderzoek van de intellectuele functies door een gespecialiseerde psycholoog).

Scanner en bloedanalyse

Bijkomende onderzoeken zoals een bloedafname of een hersenscan dienen in de eerste plaats om een andere mogelijke ziekte uit te sluiten: hypothyreoïdie, hersentrombose (cerebrovasculair accident), tumor...

Geschreven door Genovefa EtienneHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame