Begrijpen

Een neurologische ziekte

Een neurologische ziekte

De ziekte van Alzheimer - genoemd naar de Duitse neuroloog die er een eeuw geleden voor het eerst de symptomen van beschreef - is de meest voorkomende vorm van dementie bij bejaarden. Deze neurologische aandoening leidt tot een geleidelijke verslechtering van de intellectuele functies, geheugen, beoordelingsvermogen, taal...

De leeftijd, een risicofactor

De ziekte van Alzheimer is geen normaal verouderingsproces, ook al blijft ouderdom de belangrijkste risicofactor en neemt de incidentie geleidelijk toe met de jaren. Ze ontstaat meestal na 65 jaar en treft minder dan 2% van de bevolking tussen 65 en 69 jaar en meer dan 20% van de 80-plussers. De toename van het aantal bejaarden gaat dus gepaard met een stijging van het aantal patiënten. In zeldzame gevallen treft de ziekte ook jongere mensen, tussen 30 en 59 jaar.

Geschreven door Genovefa EtienneHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Alzheimer - Begrijpen - Een neurologische ziekte
Reclame