backtotop
Nieuws

Vergroot hypoglykemie het risico op dementie?

Een Amerikaanse studie heeft een verband vastgesteld tussen perioden van ernstige hypoglykemie en het ontstaan van dementie. Het risico zou het grootst zijn bij mensen met diabetes van het type 2.

Reclame

Hypoglykemie is een daling van de glucosespiegel in het bloed. Er zijn meerdere oorzaken van hypoglykemie: het lichaam dat niet genoeg suiker krijgt, te veel insuline in het bloed, of medicijngebruik ter behandeling van diabetes. De symptomen komen heel plots op en kunnen verschillen in intensiteit. De belangrijkste zijn vermoeidheid, gezichts- en evenwichtsstoornissen, beven, concentratieproblemen, zweten en hartkloppingen, met soms bewustzijnsverlies tot gevolg.

De gevaren van ernstige hypoglykemie

Enkele weken geleden verscheen een Amerikaanse wetenschappelijke studie die wijst op nog een ander en ernstig gevolg van hypoglykemie. Volgens de onderzoekers vormen perioden van zware hypoglykemie waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is een risicofactor van dementie en dus ook van alzheimer. Het gaat dan om bejaarden die lijden aan diabetes van het type 2. De auteurs kwamen tot die conclusie na onderzoek van de dossiers van 16 667 patiënten met diabetes van het type 2. De patiënten waren allemaal 65 jaar en ouder en waren tussen 1980 en 2002 in het ziekenhuis opgenomen. Uit het onderzoek bleek dat 17% van patiënten die minstens één periode van zware hypoglykemie hadden doorgemaakt, enkele jaren later dement werden. Volgens de auteurs van de studie lopen diabetici die met zo'n aanval te maken krijgen 26% meer kans om dement te worden. Bij patiënten die twee zware perioden doormaken, loopt dat cijfer op tot 80%. Na drie zulke perioden is het al 100%.

Aantasting van de cognitieve functies

De onderzoekers geven geen nadere uitleg over de mechanismen die de link tussen dementie en hypoglykemie moeten verklaren. Maar eerder al hebben studies aangewezen dat deze aanvallen een impact hebben op de cognitieve functies. Ze kunnen ertoe leiden dat bepaalde hersencellen die een rol spelen in het leerproces en in de ontwikkeling van het geheugen afsterven. Daarnaast vertragen ze ook de doorbloeding van bepaalde hersenzones .

De auteurs van de studie pleiten in ieder geval voor waakzaamheid bij de controle van de bloedsuikerspiegel. De huisarts zou erover moeten waken dat die bij zijn patiënt op een aanvaardbaar niveau blijft om zo hypoglykemie te voorkomen.

En de lichtere vormen van hypoglykemie?

De grootschalige studie lijkt de gevolgen van ernstige hypoglykemie voor de risico's op dementie te bevestigen. Maar wat de effecten van de lichtere - en meest voorkomende - vormen zijn, is vooralsnog niet duidelijk. Geen enkel onderzoek heeft totnogtoe kunnen aantonen dat ze de ontwikkeling van dementie van het type alzheimer in de hand werken.

Jonathan Barbier

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer (…)

Ongeveer 100.000 getroffen mensen De ziekte van Alzheimer is een zware aandoening die ongeveer 100. (…)

Alzheimer - Begrijpen - De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer voorkomt
Een neurologische ziekte

Een neurologische ziekte De ziekte van Alzheimer - (…)

Alzheimer - Begrijpen - Een neurologische ziekte