backtotop
Nieuws

Tweetaligheid zou beschermen tegen dementie

Tweetaligheid zou beschermen tegen degeneratieve hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Zo zouden personen die perfect tweetalig zijn en gedurende het grootste deel van hun leven beide talen spreken, gemiddeld pas vier jaar later dementiesymptomen krijgen.

Reclame

Tweetaligheid zou de symptomen van dementie, met name alzheimerdementie, met vier jaar vertragen. Zo luidt de vaststelling van een Canadese studie die onlangs verscheen in het magazine Neuropsychologia.

Hersengymnastiek

Ellen Bialystok – studieleider en hoogleraar psychologie aan de York University van Toronto – en haar collega's hadden vroeger al aangetoond dat tweetaligheid de aandacht en de cognitieve vaardigheden van kinderen en volwassenen verhoogt. "Twee talen spreken, is een goede vorm van hersengymnastiek!", vergelijkt de onderzoekster. Op basis van die resultaten vroegen de wetenschappers zich af wat de invloed zou zijn van tweetaligheid op het dementierisico. Heel wat huidige studies gaan namelijk na in welke mate levensstijl – lichaamsbeweging, onderwijs & opvoeding, sociaal engagement… – kan helpen om "cognitieve reserves" aan te leggen voor de laatste levensjaren.

Vier jaar verschil

Het Canadese team analyseerde in het kader van de studie de dossiers van 184 patiënten die tussen 2002 en 2005 een arts raadpleegden omdat hun cognitieve functies achteruitgegaan waren. 132 van hen vertoonden de symptomen van alzheimer, 52 anderen leden aan andere vormen van dementie. 91 patiënten waren eentalig, 93 tweetalig. Uit een grondige analyse bleek dat de gemiddelde leeftijd waarop de eerste dementiesymptomen verschenen, bij de eentaligen 71,4 jaar bedroeg, tegen 75,5 jaar voor de tweetaligen. Dit significante verschil van vier jaar blijft bestaan als er rekening gehouden wordt met scholingsgraad, geslacht, sociaal milieu en herkomstland.

Een follow-upstudie

Zo denken de onderzoekers dat bij personen die meer dan één taal spreken, de bloedtoevoer naar de hersenen dankzij de extra inspanningen gestimuleerd wordt, en de zenuwverbindingen intact blijven. Twee factoren die dementie, onder meer alzheimerdementie, helpen te bestrijden. Wel willen ze binnenkort nog bijkomende studies verrichten om het verband tussen tweetaligheid en dementie verder uit te diepen.

Aurélie Michel

 

Bron: Bialystok, E. Neuropsychologia, februari 2007, vol. 45, nr. 2. Rotman Research Institute at the Baycrest and York University Canada.

 

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Dementie en verlies van zelfredzaamheid: wat zijn de (…)

Meer en meer moeilijkheden in het dagelijkse leven De verschillende symptomen hinderen de (…)

Alzheimer - Leven met - Dementie en verlies van zelfredzaamheid: wat zijn de gevolgen?
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Stemmingsschommelingen Net als geheugenstoornissen (…)

Alzheimer - Symptomen - Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer