backtotop
Nieuws
Tabak en alzheimer: niet altijd objectieve studies

Tabak en alzheimer: niet altijd objectieve studies

Uit onderzoek blijkt dat studies die de vermeende gunstige effecten van tabak aanprijzen op de ziekte van Alzheimer, absoluut niet objectief zijn en dus waardeloos.

Reclame

Invloed van tabak op de ziekte van Alzheimer

Nee, tabak biedt geen bescherming tegen de ziekte van Alzheimer. En wie het tegendeel beweert, is wellicht geen toonbeeld van onpartijdigheid. Zo luidt in hoofdzaak de conclusie van een recent Amerikaans onderzoek. Wetenschappers van de universiteit van San Francisco (VS) gingen daarbij de objectiviteit na van studies naar de effecten van tabak op de ziekte van Alzheimer.

Partijdige onderzoekers

Hun conclusies spreken boekdelen: terwijl alle onafhankelijke studies het erover eens zijn dat roken schadelijk is, prijzen onderzoekers die banden hebben met de tabaksindustrie de positieve effecten van de sigaret aan.

Om tot die conclusie te komen, analyseerden de Californische onderzoekers 43 studies die werden uitgevoerd tussen 1984 en 2007. Alle studies onderzochten het verband tussen tabak en de ziekte van Alzheimer. Elf studies werden geleid door wetenschappers die banden onderhielden met de machtige tabakslobby. Dat zegt genoeg over hun 'objectiviteit'...

Tegenstrijdige resultaten

Sommige van die studies prezen het neurobeschermend effect aan van nicotine, die zogezegd het geheugen beschermt. Volgens de onderzoekers zou het risico op de ziekte van Alzheimer tot 14 % lager liggen bij rokers. Die resultaten zijn echter volkomen in tegenstrijd met die van onafhankelijke wetenschappers. Die bevestigen dat rokers 1,72 keer (dus bijna 2 keer) meer risico lopen op de ziekte dan niet-rokers!

Twijfel zaaien bij het publiek

Gevolg van deze wetenschappelijke kakofonie: een deel van het publiek is ervan overtuigd dat de schadelijkheid van tabak nog altijd niet onomstotelijk vaststaat. In die zin heeft de tabaksindustrie wellicht haar doel bereikt, want de mensen blijven twijfelen.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: verschillende oorzakelijke factoren

Genetische voorbestemdheid De echte oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog altijd onbekend. (…)

Alzheimer - Oorzaken - De ziekte van Alzheimer: verschillende oorzakelijke factoren
De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer (…)

Ongeveer 100.000 getroffen mensen De ziekte van Alzheimer is een zware aandoening die ongeveer 100. (…)

Alzheimer - Begrijpen - De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer voorkomt