backtotop
Nieuws
Mantelzorg Alzheimer: neem op tijd een rustpauze

Mantelzorg Alzheimer: neem op tijd een rustpauze

Zorg dragen voor een naaste met de ziekte van Alzheimer is een voltijdse job. Gelukkig bestaan er oplossingen om even uit te kunnen blazen.

Reclame

De zorg opnemen voor een alzheimerpatiënt is een veeleisende job, op fysiek vlak, maar ook psychologisch. Voor de partner of familieleden is het immers niet eenvoudig om het verlies te verwerken van de persoon die ze altijd hebben gekend en te aanvaarden dat zijn persoonlijkheid verandert. Het is dan ook logisch om als mantelzorger even op adem te willen komen en de batterijen op te laden. Daarvoor bestaan er verschillende mogelijkheden.

Zorg aan huis

Thuiszorg kan een eerste, goede oplossing bieden om het takenpakket van de mantelzorger te verlichten. Er bestaan verschillende types thuiszorg: thuisverpleging, gezinszorg, oppasdienst, maaltijdbezorging... Een specifieke vorm van thuiszorg levert de vzw Baluchon Alzheimer België: gedurende één tot twee weken verblijft een 'baluchonneuse' bij u thuis en neemt ze de zorg van u over.

Opvang buitenshuis

In een Dagverzorgingscentrum kunnen personen met dementie terecht voor tijdelijke opvang, naast onder andere hygiënische en verpleegkundige hulp, animatie en ontspanning. Voor een aantal van die zaken kunt u ook beroep doen op sommige lokale dienstencentra. Opvang buitenshuis tijdens de nacht is mogelijk in een aantal woon- en zorgcentra. Een Centrum Voor Kortverblijf (CKV) kan aangewezen zijn als de zorg te zwaar wordt. Een dergelijk centrum neemt tijdelijk de zorg over voor korte periodes. Verder bestaan er verschillende organisaties die zorgvakanties aanbieden.

Palliatieve thuiszorgdiensten

Sommige mantelzorgers kunnen hun dierbare thuis verzorgen tot op het einde. In deze fase kan de ondersteuning van palliatieve thuiszorgdiensten nuttig zijn. Ze maken het mogelijk om de alzheimerpatiënt zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten verblijven.

Meer informatie?

De Vlaamse Alzheimer Liga en de website www.omgaanmetdementie.be kunnen u helpen de juiste formule te vinden, aangepast aan uw noden en behoeften.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: verschillende oorzakelijke factoren

Genetische voorbestemdheid De echte oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog altijd onbekend. (…)

Alzheimer - Oorzaken - De ziekte van Alzheimer: verschillende oorzakelijke factoren
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Aantasting van de cognitieve functies Alle lichamelijke en geestelijke functies (…)

Alzheimer - Symptomen - Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?