backtotop
Nieuws

Lichte cognitieve deficiëntie: een voorstadium van de ziekte van alzheimer?

De 63-jarige Paul vergeet snel waar hij zijn portefeuille en zijn sleutels heeft gelegd, en herinnert zich niet meer wat hij precies moet kopen in de supermarkt. Een eerste voorteken van de ziekte van Alzheimer? Niet noodzakelijk...

Reclame

Een volwaardige ziekte of een voorstadium van dementie: over lichte cognitieve deficiëntie (of MCI, wat staat voor "mild cognitive impairment") zijn al heel wat controversen gevoerd. We spraken erover met dr. Adrian Ivanoiu, neuroloog en adjunct-diensthoofd van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Lukas.

Wat zijn de signalen van MCI?

De diagnose "MCI" moet gebaseerd worden op verschillende criteria. 50-plussers moeten klagen over minstens één cognitieve stoornis (geheugenverlies, spraakstoornissen...…). Die klacht moet bevestigd worden door iemand uit hun omgeving en objectief aangetoond worden via meting van de geheugencapaciteit (geheugentest). Tweede criterium: de persoon moet nog voldoende zelfredzaam zijn om de diagnose "dementie" te kunnen uitsluiten. Hij moet zich nog alleen kunnen verplaatsen, boodschappen doen en koken, en probleemloos zijn facturen kunnen betalen.

Welk verband is er tussen MCI en de ziekte van alzheimer?

In de jaren 80 beschouwden de onderzoekers MCI als een normale fase van het verouderingsproces. Begin jaren 90 stelden ze echter vast dat heel wat MCI-patiënten een paar jaar later dementie kregen (van het alzheimerytpe of een andere vorm). Vandaar dat MCI werd ingedeeld in de categorie aandoeningen die een voorstadium kunnen zijn van een neurodegeneratieve ziekte.

Dat betekent niet dat alle personen met MCI automatisch dement worden…

Inderdaad. Het is bewezen dat de toestand van de patiënt in sommige gevallen kan stabiliseren of zelfs positief kan evolueren. Toch is het nog te vroeg om te kunnen zeggen welk percentage precies gespaard zal blijven. Persoonlijk denk ik dat slechts een minderheid van alle MCI-patiënten nadien geen alzheimer krijgt, hooguit 10 %...

Bestaat er een behandeling om de ziekte terug te dringen?

De geneesmiddelen die in het beginstadium van alzheimer worden gegeven, zijn ondoeltreffend gebleken om MCI te bestrijden. Momenteel bestaat er helaas nog altijd geen behandeling, en dat doet toch vragen rijzen. Is het in dat geval echt noodzakelijk om de patiënt te vertellen dat hij MCI heeft... Volgens mij bestaan daar verschillende argumenten voor. Eén: er bestaat nog altijd een kans dat de patiënt geen dementie heeft of slechts in een veel later stadium dement zal worden. Twee: de diagnose MCI betekent automatisch dat je bijzonder alert bent voor de eerste signalen van de ziekte van Alzheimer, waardoor je zo snel mogelijk kunt handelen om te proberen het ziekteverloop te vertragen. Drie: als de patiënt van zijn ziekte op de hoogte is, kan hij zijn leven ernaar organiseren en eventuele conflicten vermijden met zijn omgeving, die uit onwetendheid zou kunnen denken dat "hij het met opzet doet".

Welke raad kunt u geven aan MCI-patiënten?

Er bestaan geen wondermiddelen, maar uit de meeste studies blijkt dat personen die actief blijven en tot op hoge leeftijd hun geheugen blijven trainen, minder dementierisico lopen. Wat dan weer niet betekent dat ze de hele dag kruiswoordraadsels moeten oplossen… De beste houding is: nieuwsgierig blijven, openstaan voor de ons omringende wereld en ons zo veel mogelijk ontplooien als mens.

Interview: Aurélie Bastin

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat moet u doen bij geheugen- en gedragsstoornissen?

Stel gemeenschappelijke activiteiten voor die de patiënt met de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - Wat moet u doen bij geheugen- en gedragsstoornissen?
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen Naast de voor de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen