backtotop
Nieuws

Interculturele cafés zorgen voor een onverwachte toenadering tussen verschillende generaties

Een verrassend bericht uit de gemeente Sint-Joost-ten-Node in Brussel: mensen met de ziekte van Alzheimer komen er samen met inwoners die het moeilijk hebben. Met dit initiatief wil men hier twee bevolkingsgroepen met problemen samenbrengen en een band van solidariteit tussen hen scheppen.

Reclame

Een intercultureel en intergenerationeelcafé. Onder deze naam stellen de vzw AlzheimerBelgique en de vzw SIMA (Service d'Intégration et d'insertion Missions Actions) hun eerste gezamenlijke initiatief voor. De samenwerking moet de samenhang bevorderen tussen categorieën van de bevolking die het moeilijk hebben, met name de migranten. Het accent ligt tijdens de samenkomsten op vorming en deelname aan het culturele, sociale en politieke leven. Het evenement ging op 23 oktober voor het eerst van start en de bedoeling is om regelmatig samen te komen. Eigenlijk gaat het om een soort geheugentraining. Tijdens de bijeenkomst worden de Alzheimerpatiënten geconfronteerd met voorwerpen, ideeën, geluiden of geuren die bij hen herinneringen naar boven kunnen brengen. Dit soort ‘herinneringscafés’ bestond al wel, maar dit keer nemen ook migranten die in contact staan met de vzw SIMA eraan deel en brengen ze hun eigen herinneringen in, uit hun land van herkomst of uit hun huidige thuis. Bij elke bijeenkomst zullen een ergotherapeut van de vzw Alzheimer Belgique en een vormingswerker van de vzw SIMA zijn.

Voordelen zowel voor de Alzheimerpatiënten...

Anouk Dufour werkt als ergotherapeut voor de vzw Alzheimer Belgique en begeleidde het eerste interculturelecafé. Volgens haar hebben Alzheimerpatiënten duidelijk baat bij het initiatief. Het helpt niet alleen het isolement te doorbreken, maar "we kijken ook over de verschillen heen naar wat wij in alle landen gemeenschappelijk hebben, en dat bevordert de verstandhouding en de verdraagzaamheid tegenover de andere" vertelt ze. “De Alzheimerpatiënten die bij het project betrokken zijn wonen allemaal in Sint-Joost-ten-Node, een gemeente met een grote migrantenbevolking. Het café is dus een manier om een dialoog en zelfs solidariteit tot stand te brengen." En er is meer: de Alzheimerpatiënten die zich iets van vroeger kunnen herinneren en die herinnering met anderen kunnen delen, krijgen een beter zelfbeeld. Ze voelen zich nuttig in de maatschappij.

...als voor de migrantenbevolking

Ook voor de leden van de vzw SIMA zijn de cafés een goede zaak. Ze leren om te beginnen een andere groep van de samenleving kennen die jammer genoeg vaak geïsoleerd wordt en die veel te bieden heeft. Maar we mogen niet vergeten dat ook de migranten zelf niet van de ziekte van Alzheimer gespaard blijven. "Het merendeel van de Alzheimerpatiënten uit de migrantenbevolking blijft thuis wonen en wordt door de familieleden verzorgd, om culturele redenen, maar ook simpelweg omdat onze vereniging in dat milieu niet bekend is. Via dit initiatief hopen we dus ook nieuwe mensen te ontmoeten die we zouden kunnen helpen" aldus nog Anouk Dufour.

Marion Garteiser

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging Verpleegkundigen kunnen de door de arts (…)

Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Aantasting van de cognitieve functies Alle lichamelijke en geestelijke functies (…)

Alzheimer - Symptomen - Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?