backtotop
Nieuws

Hulp bij mishandeling

Slachtoffers en getuigen van mishandeling kunnen wel degelijk iets ondernemen. Er bestaan namelijk verschillende organisaties die hen een luisterend oor bieden en hen opvangen en begeleiden. Ze staan ook open voor daders die hun gedrag willen veranderen en daarvoor hulp zoeken.

Reclame

Er bestaat geen structuur die specifiek mishandeling van alzheimerpatiënten aanpakt.

Wel hebben sommige vzw's zich gespecialiseerd in ouderenmishandeling. Ze krijgen dan ook per definitie geregeld te maken met gevallen waarbij alzheimerpatiënten betrokken zijn.

In Vlaanderen: het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling heeft een hotline waar mensen anoniem gevallen van geweld kunnen melden waarvan ze slachtoffer of getuige zijn geweest of dat ze vermoeden. Het Meldpunt luistert niet alleen aandachtig naar hun verhaal, maar geeft hen ook advies bij de stappen die ze kunnen ondernemen. In sommige Vlaamse regio's kan de vereniging op aanvraag ook huisbezoeken afleggen en op die manier haar ervaring aanbieden inzake ouderenbegeleiding.

Als ze opgeroepen wordt voor geweld in instellingen, moet ze de zogenaamde Rusthuisinfofoon verwittigen. Die legt dan eventueel terreinbezoeken af, om de zorgkwaliteit te controleren in het tehuis in kwestie. Het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling organiseert ook opleidingen voor professionals (thuishelpers, verzorgend personeel in instellingen enz.) en particulieren, om hen te sensibiliseren voor de problematiek van ouderenmishandeling.

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling: 078 15 15 70 - www.meldpuntouderenmis(be)handeling.be

In Wallonië: het "Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées" (Waals agentschap ter bestrijding van ouderenmishandeling)

Het Agentschap werd opgericht eind 2008 en is actief in de strijd tegen ouderenmis(be)handeling. Het beschikt momenteel over 6 afdelingen (minstens één per provincie). Net als het Vlaams Meldpunt bestrijdt het elke vorm van geweld tegen bejaarden, of het nu gaat om lichamelijk of geestelijk geweld, of om financieel misbruik.

Het biedt daarbij ook ondersteuning, oriëntatie en begeleiding. Op verzoek van particulieren die rust willen brengen in gespannen thuissituaties, kan het ook thuishulp bieden en helpen bemiddelen. Bovendien vervult het een preventieve rol, door opleidingssessies te organiseren voor professionals of particulieren die werken met ouderen. Het Agentschap is een dienst voor psychosociale begeleiding en ondersteuning. Het kan ook contact opnemen met de Rusthuisinspectie van het Waalse Gewest als de betrokkenen dat wensen.

Gratis telefoonnummer van het "Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées": 0800 30 330. www.capam.be

In Brussel: de Sepam

De "Service d'écoute pour les personnes âgées maltraitées" (Sepam, contactpunt voor mis(be)handelde bejaarden) hangt af van de organisatie Infor-homes. Mensen die te maken krijgen met ouderenmishandeling, kunnen er hun verhaal doen. Afhankelijk van het geval probeert de organisatie slachtoffers door te verwijzen naar personen die hen kunnen bijstaan (buren, familie...), of naar een professional (arts, maatschappelijk werker...).

Ook voor gevallen van mishandeling in instellingen kan men terecht bij de Sepam. De dienst kan bemiddelen tussen de instelling en het slachtoffer of zijn familie, of de bevoegde inspectiediensten waarschuwen.

Sepam: Nederlandstalige hulplijn: 02 511 91 20 - maandag en woensdag, van 09.00 u. tot 12.30 u.Franstalige hulplijn: 02 223 13 43 - Maandag van 12.30 u. tot 16.00 u., donderdag van 09.00 u. tot 12.30 u. www.inforhomes-asbl.be

Hulporganisaties voor alzheimerpatiënten

Ook patiëntenorganisaties houden zich daarmee bezig, ook al werken ze veeleer preventief. Door informatie, advies en ondersteuning te bieden, kunnen ze mishandeling helpen voorkomen. Een rol die onder meer vervuld wordt door de vereniging Baluchon Alzheimer, die zeer actief is op het vlak van gezinshulp. Ook de Nationale Alzheimerliga en Alzheimer Belgique kunnen kostbare hulp bieden aan geweldslachtoffers.

Baluchon Alzheimer: tel. 02 673 75 00 - www.baluchon-alzheimer.be -Nationale Alzheimerliga: tel. 0800 15 225 - www.alzheimer.be / www.alzheimerliga.be - www.alzheimerbelgique.be

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?

Aantasting van de cognitieve functies Alle lichamelijke en geestelijke functies (…)

Alzheimer - Symptomen - Hoe evolueert de ziekte van Alzheimer?
Wat moet u doen bij geheugen- en gedragsstoornissen?

Stel gemeenschappelijke activiteiten voor die de patiënt met de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - Wat moet u doen bij geheugen- en gedragsstoornissen?