backtotop
Nieuws
Europese maatregelen tegen alzheimer

Europese maatregelen tegen alzheimer

Op 25 en 26 november 2010 had er een Europese conferentie plaats over dementie. Meteen de gelegenheid om vooruitgang te boeken in de strijd tegen alzheimer.

Reclame

De ziekte van Alzheimer op de agenda

De ziekte van Alzheimer stond op het programma van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dat leidde onder meer tot een topconferentie over alzheimer en de verschillende vormen van dementie. Doel: concrete maatregelen voorstellen inzake gezondheidsbeleid? dat alles in twee dagen tijd! Een uitdaging die op 25 en 26 november 2010 met succes werd aangegaan, maar die al maandenlang was voorbereid.

De sociale dimensies van alzheimer

"We hadden onder meer al enkele richtlijnen geformuleerd over de sociale dimensies van de ziekte van Alzheimer", aldus Saïda Sakali, projectverantwoordelijke bij de Koning Boudewijnstichting. "Tijdens de voorbereidingsfase vroegen we ons af welke initiatieven we zouden kunnen lanceren om die uitdaging aan te gaan." Gedurende deze tweedaagse pleegden neurologen, leden van patiëntenverenigingen en beleidsvertegenwoordigers van de verschillende EU-lidstaten overleg over de door de Koning Boudewijnstichting voorgestelde aanbevelingen.

Een beter georganiseerde zorgketen

Daarbij kwamen de volgende thema's aan bod: de autonomie van de patiënt en de vraag hoe er een zorgketen kan worden uitgebouwd die ook oog heeft voor de sociale dimensie van de ziekte. Bijvoorbeeld door beter uitgedachte zorgsystemen te ontwikkelen. In de vroegtijdige ziektestadia kan de patiënt nog perfect thuis blijven wonen, zij met het aangepaste zorg. Nadien zou die geleidelijk verlegd kunnen worden naar institutionele zorg. Dat zou een te abrupte breuk bij een eventuele definitieve opname vermijden.

De ziekte van Alzheimer jaagt nog altijd angst aan

Ander belangrijk thema: stigmatisering. De ziekte van Alzheimer boezemt de mensen immers nog altijd angst in. Vandaar dat patiënten er niet over praten wanneer de eerste symptomen verschijnen. Dat verhindert een tijdige diagnose en dus een optimale behandeling. Ander aspect: veel huisartsen weten nog steeds te weinig over de ziekte, waardoor ze in sommige gevallen een foute diagnose stellen. Vandaar het essentiële belang van infocampagnes.

Praktisch

De geformuleerde conclusies en voorgestelde maatregelen zijn niet bindend. Met andere woorden: de uitvoering ervan door de lidstaten hangt af van hun goede wil. Wel reiken ze patiëntenorganisaties zoals Alzheimer Europe een bijkomende werkbasis aan om dergelijke maatregelen te helpen doordrukken.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Stemmingsschommelingen Net als geheugenstoornissen (…)

Alzheimer - Symptomen - Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer
Geheugenstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Onschuldige vergeetachtigheid Het beginstadium van de ziekte wordt gekenmerkt door (…)

Alzheimer - Symptomen - Geheugenstoornissen en de ziekte van Alzheimer