backtotop
Nieuws

Eiwitten om de ziekte van Alzheimer op te sporen

Wetenschappers zijn er onlangs in geslaagd om in het cerebrospinaal vocht 23 eiwitten op te sporen die mee de ziekte van Alzheimer zouden veroorzaken. Als blijkt dat die eiwitten wel degelijk biologische markers zijn van de ziekte, zouden ze in de toekomst alzheimer mee kunnen helpen opsporen.

Reclame

Vandaag is het nog altijd onmogelijk om de ziekte van Alzheimer met zekerheid te diagnosticeren zolang de patiënt nog in leven is, al hebben wetenschappers hierover reeds tal van hypothesen naar voren geschoven – hypothesen die we trouwens week na week toelichten. Er bestaat immers geen enkele biologische marker in het bloed of in het cerebrospinaal vocht (waarin het ruggenmerg en de hersenen baden). Vandaar dat de arts aangewezen is op een waarschijnlijkheidsdiagnose. De diagnose staat pas 100% vast na een microscopisch hersenonderzoek na de dood van de patiënt, dat de typische alzheimerletsels aan het licht brengt.

Nieuwe markers

Toch is er wetenschappelijke vooruitgang. Zo bestudeerden onderzoekers van de Cornell University in New York het cerebrospinaal vocht van 34 vermoedelijke alzheimerpatiënten en 34 personen zonder alzheimer. Resultaat: ze slaagden erin om in het cerebrospinaal vocht 23 eiwitten te identificeren die, als ze samen voorkomen, markers zouden kunnen zijn van alzheimer. Daarbij bleek dat de meeste van die eiwitten samenhangen met de belangrijkste ziektefactoren, zoals amyloïde plaque. Post-mortemonderzoek bevestigt die bevinding, want 90% van de proefpersonen bleek inderdaad alzheimer te hebben.

De ziekte met zekerheid opsporen

Volgens prof. Erin Finehout, die de studie leidde, is die ontdekking van biologische markers hoopgevend omdat ze in de toekomst een opsporingstest zou kunnen opleveren voor alzheimer. Belangrijk, want een tijdige diagnose betekent: een snellere en dus doeltreffender behandeling. Toch geven prof. Finhout zelf en zijn team tegelijk toe dat er nog bijkomende studies nodig zijn om de resultaten te bevestigen of te ontkrachten.

Judith Lachterman
Gezondheidsjournaliste

 

BRON: Finehout, E. Annals of Neurology, December 2006; vol 60. News release, Cornell University News Service.

 

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Hoe weet u of het om de ziekte van Alzheimer gaat?

Klinisch onderzoek Geen enkel bloedonderzoek (biologische marker) of radiologisch hersenonderzoek (…)

Alzheimer - Diagnose - Hoe weet u of het om de ziekte van Alzheimer gaat?
Neuropsychologische tests bij de diagnose van Alzheimer

Mini Mental State Examination Ook al bestaat er geen specifieke biologische marker (…)

Alzheimer - Diagnose - Neuropsychologische tests bij de diagnose van Alzheimer