backtotop
Nieuws

Depressie: een schaduwzijde van de ziekte van Alzheimer

Bij alzheimerpatiënten die heel slecht in hun vel zitten, moet in de eerste plaats gedacht worden aan een depressie. Temeer omdat de behandeling van die depressie hun levenskwaliteit sterk verbetert.

Reclame

Alzheimerpatiënten lopen een bijzonder hoog risico op depressie. Het zou gaan om 20 tot 25 % van alle patiënten, in verschillende ziektestadia. Er worden daarvoor een aantal verklaringen naar voren geschoven. "Depressie kan een gevolg zijn van de stress die de ziekte veroorzaakt en van de moeite die de patiënt ondervindt om zich aan te passen aan zijn situatie", aldus dr. Michael Schuerch, psychiater en diensthoofd psychogeriatrie in de "Clinique du Péri" in Luik.

Een depressie van neurochemische oorsprong

Depressie kan ook neurochemische oorzaken hebben. "De ziekte van Alzheimer verstoort aanzienlijk het neurochemische evenwicht van de patiënt", aldus dr. Schuerch. Zo staat vandaag wetenschappelijk vast dat depressie gepaard gaat met een daling van het serotoninegehalte. Serotonine is een stof in de hersenen die rechtstreeks onze emoties en onze stemming beïnvloedt. Een verminderd serotoninegehalte leidt dan ook tot een depressie.

Een moeilijk te stellen diagnose

Probleem: de symptomen van depressie liggen heel dicht bij die van a

: aandachts-, concentratie-, geheugen- en slaapstoornissen, gebrek aan eetlust en interesses... "Dat leidt vaak tot verwarring bij artsen, die er niet altijd in slagen om de depressie de diagnosticeren. Temeer omdat alzheimerpatiënten het moeilijk hebben om hun malaisegevoel onder woorden te brengen", vervolgt de psychiater. Vandaar dat niet-behandelde depressiesymptomen zich enten op die van alzheimer, waardoor de cognitieve stoornissen van de patiënt nog verergeren. Dr. Schuerch: "Een depressieve alzheimerpatiënt kan extra moeite krijgen om zich te concentreren, te bewegen of te eten, en loopt ook meer risico om incontinent te worden dan andere patiënten in hetzelfde ziektestadium".

Depressie kan wel degelijk behandeld worden

Die symptomen kunnen doeltreffend behandeld worden door de depressie tijdig op te sporen. "Sommige antidepressiva zijn zeer doeltreffend bij alzheimerpatiënten", besluit de specialist. Ze verbeteren niet alleen zijn moreel, maar ook hun levenskwaliteit, waardoor hun cognitieve en gedragsstoornissen kunnen verminderen en hun zelfredzaamheid kan toenemen. Die positieve effecten maken het des te belangrijker om depressies bij alzheimerpatiënten ernstig te nemen en tijdig op te sporen.

Jonathan Barbier

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Als een depressie aan alzheimer doet denken

Depressie komt relatief vaak voor bij bejaarden en is niet altijd (…)

Alzheimer - Diagnose - Als een depressie aan alzheimer doet denken
De ziekte van Alzheimer: hoe een depressie overwinnen?

De eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer gaan vaak gepaard met een depressieve toestand, aangezien de (…)

Alzheimer - Behandeling - De ziekte van Alzheimer: hoe een depressie overwinnen?