backtotop
Nieuws

De zorgverzekering: het is nog afwachten geblazen?

Vanaf een zekere ernstgraad tast de ziekte van Alzheimer, net als een aantal andere aandoeningen, de autonomie van de patiënt aan. Om de kosten van die patiënten te verlichten, voerde de Vlaamse Gemeenschap in 1999 een zorgverzekering in. Die is verplicht voor alle 25-plussers die in Vlaanderen wonen en facultatief voor de Brusselse Vlamingen. Hoe staat het daar vandaag mee, en hoe is de situatie in Franstalig België?

Reclame

De zorgverzekering betaalt de niet-medische kosten - zoals niet-medische hulp, thuis of zelfs in een rusthuis - terug die niet gedekt worden door de ziekteverzekering. Die kosten kunnen zeer hoog oplopen en worden in andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, opgevangen via een systeem van nationale solidariteit. Bij ons voerde de Vlaamse Gemeenschap een dergelijk stelsel in nadat een eerdere federale poging in die zin mislukt was. Vandaar dat Vlamingen boven de 25 jaar verplicht bijdragen als ze in het Vlaamse Gewest wonen en facultatief bijdragen als ze in het Brusselse Gewest wonen. De bijdrage bedraagt € 25 per jaar en geeft zo nodig recht op € 95 per maand voor personen die mantelzorg of thuiszorg krijgen (een bedrag dat in de toekomst zal stijgen) en op € 125 per maand voor rusthuisbewoners.

Problemen

De invoering van dit systeem had heel wat voeten in de aarde. De bijdragen waren namelijk te laag om de kosten volledig te dekken. Vandaar dat het systeem al na één jaar "minder gul" werd. Al die problemen bekoelden het enthousiasme aan Franstalige zijde. De Franse Gemeenschap hield zich de voorbije legislatuur intensief bezig met het probleem, maar momenteel ligt alles stil. Ook federaal beweegt er niets, al toonde een universitaire studie aan dat een zorgverzekeringsstelsel net op dat niveau het doeltreffendst was geweest.

Een privéverzekering?

Bij gebrek aan overheidsstelsel zouden de Franstaligen zich tot de privésector kunnen wenden om zich te verzekeren tegen zorgafhankelijkheid. Toch is het moeilijk om een verzekering te vinden die dit risico wil dekken, want gezien de terug te betalen kosten moeten de premies zeer hoog zijn en zijn ze dus weinig interessant. Volgens de woordvoerder van Assuralia (Belgische Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen) vinden de verzekeraars dan ook moeilijk hun "gading" in dit soort producten. DKV is één van de enige maatschappijen die een zorgverzekering aanbieden. Ook bij de ziekenfondsen kun je niet terecht voor specifieke zorgverzekeringsproducten. Wel kunnen sommige niet-medische zorgdiensten terugbetaald worden door uw aanvullende verzekering. Voor meer details moet u er uw contract op nalezen.

http://www.dkv.be

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: welke financiële en sociale hulp (…)

Evaluatie van de handicap Alzheimerpatiënten van wie de (…)

Alzheimer - Leven met - De ziekte van Alzheimer: welke financiële en sociale hulp is bechikbaar?
Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van (…)

Sociaal telefoontarief Geldt voor rechthebbenden op verhoogde terugbetaling met (…)

Alzheimer - Leven met - Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer?