backtotop
Nieuws

De voortekens van de ziekte van Alzheimer treden soms al meer dan 10 jaar voor de diagnose op

Volgens een studie van een INSERM-team zou het mogelijk zijn om bepaalde voortekens van alzheimer op te sporen tot 13 jaar vóór de formele diagnose. Aan dit onderzoek werkten ongeveer 3.800 personen mee.

Reclame

Tal van studies hebben het de afgelopen jaren aangetoond: de ziekte van Alzheimer wordt meestal pas formeel gediagnosticeerd op het ogenblik dat ze al heel wat blijvende hersenletsels heeft veroorzaakt. Een paar weken geleden publiceerde een Frans INSERM-team een studie waaruit blijkt dat er al meer dan 10 jaar voor de definitieve diagnose voortekens kunnen worden opgespoord.

14 jaar follow-up

Om tot die conclusie te komen, werkten een aantal specialisten op lange termijn. Ze volgden gedurende 14 jaar 3.777 patiënten die bij de lancering van het project 65 jaar of ouder waren. Deze personen werden geregeld opgeroepen om deel te nemen aan verschillende neuropsychologische tests om hun intellectuele capaciteiten te meten. Bovendien werd hen gevraagd om eventuele problemen te signaleren, zoals geheugenverlies, concentratiestoornissen enz. Na die observatieperiode werd bij 350 van hen formeel de ziekte van Alzheimer gediagnosticeerd. Vandaar dat de auteurs van de studie zich meer bepaald interesseerden voor hun resultaten, die ze vergeleken met die van patiënten die de ziekte niet bleken te hebben.

Een geleidelijke, maar duidelijke verslechtering

De resultaten liegen er niet om: bij alzheimerpatiënten begonnen de testresultaten al 10 tot 13 jaar voor de diagnose te verslechteren. 8 à 10 jaar voor de ziekte normaal wordt opgespoord, begonnen ze al te klagen over geheugenstoornissen en depressieve gevoelens. 6 1/2 tot 5 1/2 jaar voor de diagnose kregen ze moeite om min of meer complexe taken uit te voeren, zoals telefoneren, het openbaar vervoer nemen, hun geld beheren of geneesmiddelen nemen. Al die klachten werden soms gemeld door personen die uiteindelijk geen Azheimer bleken te hebben, maar dan wel in veel mindere mate.

Het belang van tijdige opsporing

Volgens de studieverantwoordelijken tonen die resultaten aan dat er nood is aan betrouwbare tests - biologische of via hersenscans - om de ziekte tijdig op te sporen. "Het heeft geen zin om de ziekte absoluut tien jaar vooraf te willen diagnosticeren, want de mogelijke foutenmarge zou veel te hoog liggen", aldus Hélène Amiéva, die het onderzoek mee leidde. "Wel zou het nuttig zijn om de ziekte drie jaar sneller te kunnen opsporen." Vroegtijdige geneesmiddelentherapie zou het leefcomfort van sommige patiënten kunnen verbeteren.

Toch blijft de belangrijkste wetenschappelijke uitdaging dezelfde: een geneesmiddel ontwikkelen dat het ziekteverloop kan stopzetten. Tot nog toe hebben therapeutische tests nog geen enkel geneesmiddel opgeleverd dat die rol kan vervullen. Volgens de studieauteurs zou een vroegtijdige toediening van dit soort behandeling, dankzij een snelle diagnose, positieve resultaten kunnen opleveren.

Jonathan Barbier

Bron: Prodromal Alzheimer's disease: successive Emergence of the Clinical Symptoms.The Annals of Neurology - December 2008.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: verschillende oorzakelijke factoren

Genetische voorbestemdheid De echte oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog altijd onbekend. (…)

Alzheimer - Oorzaken - De ziekte van Alzheimer: verschillende oorzakelijke factoren
Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Stemmingsschommelingen Net als geheugenstoornissen (…)

Alzheimer - Symptomen - Gedragsstoornissen en de ziekte van Alzheimer