backtotop
Nieuws

De rol van de huisarts

Als vertrouwenspersoon speelt de huisarts een cruciale rol bij de diagnose en de follow-up van alzheimerpatiënten. Hij werkt daarbij inter- en multidisciplinair samen met de neuroloog en de andere zorgverstrekkers, en fungeert als schakel tussen de patiënt en zijn familie. Tekst en uitleg van Michel Vanhalewyn, huisarts en adjunct-secretaris-generaal van de vereniging "Société Scientifique de Médecine Générale".

Reclame

Luisteren en informeren

De allereerste taak van de huisarts is uiteraard die van zorgverlener. Het is hij die de diagnose stelt op het ogenblik dat de eerste symptomen verschijnen. Meestal is het de familie of de omgeving die aan de alarmbel trekt. "Een huisarts is een vertrouwenspersoon die moet kunnen luisteren naar de noden van de patiënt en zijn omgeving. Hij moet de ziekte in eenvoudige taal kunnen uitleggen op een manier die aangepast is aan de patiënt en zijn familie", benadrukt Michel Vanhalewyn.

Een grondige anamnese

Als hulpmiddel bij de diagnose voert de huisarts een grondige anamnese uit, liefst in het bijzijn van de patiënt en zijn gezin. Michel Vanhalewyn legt uit: "De ziekte van Alzheimer uit zich in de eerste plaats via cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld geheugenverlies: de patiënt vergeet voorwerpen en/of gebeurtenissen). Vandaar dat de naasten een belangrijke rol spelen als getuigen". Deze cognitieve stoornissen kunnen ook gepaard gaan met een verstoorde tijd-ruimteoriëntatie. Na de anamnese verwijst de huisarts zijn patiënt vaak door naar een neuroloog voor specifiekere onderzoeken (scanner, neuropsychologische tests…), om eventuele andere aandoeningen uit te sluiten. Vervolgens werkt hij nauw samen met de neuroloog, zodat de patiënt in alle ziektestadia een optimale behandeling krijgt.

Follow-up van de patiënt en ondersteuning van de familie

De ziekte van Alzheimer is een evolutieve aandoening, waardoor de gezondheid van de patiënt geleidelijk achteruitgaat. De cognitieve stoornissen worden steeds frequenter, en er ontstaan ook gedragsstoornissen. Uiteindelijk weet de omgeving zich geen raad meer. "Ook hier heeft de huisarts een interdisciplinaire taak: hij werkt vooral samen met de neuroloog, maar ook met andere betrokkenen zoals thuisverpleegkundigen, sociale diensten, hulpnetwerken en patiëntenverenigingen", vervolgt Michel Vanhalewyn.

Preventie en advies

Aangezien alzheimer vooral voorkomt bij bejaarden, moet de huisarts ook eventuele andere aandoeningen herkennen (diabetes, hoge bloeddruk…) en de verschillende behandelingen combineren. Michel Vanhalewyn voegt eraan toe: "Hij speelt ook een preventieve rol inzake voeding en om valpartijen te vermijden. Verder is hij het die beslist vanaf wanneer de patiënt naar een rusthuis moet". Ten slotte geeft hij ook advies over alle medisch-juridische aspecten: besturen van een voertuig, vermogensbeheer…

Claudine De Kock

Gezondheidsjournaliste

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Hoe weet u of het om de ziekte van Alzheimer gaat?

Klinisch onderzoek Geen enkel bloedonderzoek (biologische marker) of radiologisch hersenonderzoek (…)

Alzheimer - Diagnose - Hoe weet u of het om de ziekte van Alzheimer gaat?
Neuropsychologische tests bij de diagnose van Alzheimer

Mini Mental State Examination Ook al bestaat er geen specifieke biologische marker (…)

Alzheimer - Diagnose - Neuropsychologische tests bij de diagnose van Alzheimer