backtotop
Nieuws

De mantelzorgers van alzheimerpatiënten: wie zijn ze, wat doen ze, waar hopen ze op? (1)

En als we nu eens twee weken lang onze blik richten op de verzorger in plaats van op de patiënt' Om stil te staan bij zijn ervaringen, gevoelens en problemen. Kortom, om hem te leren kennen en zich in te leven in zijn zware taak. Vandaar dat we meteen de resultaten van een studie (*) onder de loep nemen die het profiel van de Belgische mantelzorger schetst. Ziehier deel één?

Reclame
De gemiddelde leeftijd van de Belgische mantelzorger is 69 jaar. Geen verrassing dus dat zeven op de tien mantelzorgers gepensioneerd zijn. En welke band hebben ze met de patiënt' In 66 % van de gevallen gaat het om de partner, in de overige gevallen om de kinderen. Ander kenmerk: driekwart van hen woont samen met de patiënt. Maar we laten deze "robotfoto" voor wat hij is en gaan dieper in op de rol van de mantelzorger. 

Een taak met verschillende aspecten

Mantelzorg is geen taak die zomaar voor iedereen weggelegd is, want je moet energie te koop hebben om dit aan te kunnen! Mantelzorgers moeten immers actief zijn op alle fronten. Naast de dagelijkse taken (het eten klaarmaken, de patiënt helpen bij het eten, …) doet ongeveer één op de drie mantelzorgers ook het huishouden: boodschappen, wassen en schoonmaken. En dat is nog niet alles, want de begeleider heeft ook een belangrijke controletaak: nagaan of de patiënt zijn geneesmiddelen heeft genomen, of hij de kraan heeft dichtgedraaid, het vuur heeft gedoofd, … Ook morele steun blijkt heel belangrijk te zijn. Zo vindt 62 % van de verzorgers communicatie een essentieel aspect van hun taak: naar de patiënt luisteren, met hem praten en hem troosten en geruststellen. 

Een allesbehalve lichte taak…

Al wie zorg draagt voor een alzheimerpatiënt zal het beamen: het is niet elke dag rozengeur en maneschijn. Af en toe steken lichamelijke en geestelijke vermoeidheid de kop op. De termen die het vaakst spontaan geassocieerd worden met de ziekte van Alzheimer zijn: onmacht en onbegrip. En verder ook: droefheid, nervositeit, angst en slapeloosheid. De mantelzorgers geven hun functie gemiddeld 7,1 op een schaal van 1 (heel lichte taak) tot 10 (loodzware taak). Het moeilijkst om mee om te gaan, is de stress: "Je hebt stalen zenuwen nodig", zo luidt het. Ook het permanente karakter van de hulp blijkt bijzonder beproevend, net als de gedragsveranderingen bij de patiënt. Het moeilijkst te beheersen problemen zijn: agressiviteit, communicatieproblemen, geheugenverlies en verwardheid. Gezien hun zware verantwoordelijkheid en hun grote angst hoeft het dan ook niet te verbazen dat 75 % van alle mantelzorgers eveneens behoefte voelt aan psychologische ondersteuning…
 
(*) De studie werd uitgevoerd door MediStrat, Marketing Research en Strategic Ressort, op verzoek van de farmaceutische firma Lundbeck.
 
Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: welke financiële en sociale hulp (…)

Evaluatie van de handicap Alzheimerpatiënten van wie de (…)

Alzheimer - Leven met - De ziekte van Alzheimer: welke financiële en sociale hulp is bechikbaar?
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging Verpleegkundigen kunnen de door de arts (…)

Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer