backtotop
Nieuws

De gezondheidszorg tegen het jaar 2050: nog lang geen sprake van een rampenscenario

Als we sommige mensen moeten geloven bestaat het gevaar dat de toename van de kosten voor de gezondheidszorg de komende 30 tot 50 jaar catastrofale vormen zullen aannemen. Hiervoor worden verschillende factoren verantwoordelijk geacht: de veroudering van de bevolking, de stijging van het aantal chronische ziekten zoals de ziekte van Alzheimer. Ziet de toekomst er werkelijk zo somber uit?

Reclame
Uit alle demografische projecties voor België blijkt dat de bevolking tegen 2050 verder zal vergrijzen. Grofweg kunnen we stellen dat de gezondheidszorg grotendeels aan de ouderen wordt besteed. Om de stijging van het aandeel van de gezondheidszorg in het BBP te verklaren, wijzen pessimistische waarnemers een beschuldigende vinger naar de socioculturele verandering van het begrip gezondheid. De patiënten hebben namelijk steeds hogere verwachtingen van de geneeskunde en er zijn ook steeds meer medische ingrepen. 

Een stijgende koopkracht

Maar bij dergelijke belangrijke kwesties is het beter zich niet te beperken tot enkele beknopte overwegingen. Vooraanstaande economisten hebben de ontwikkeling van de gezondheidszorg in België berekend (1) met het oog op een beter inzicht in en een betere werking van de sociale zekerheid in ons land. Dit zijn enkele van hun besluiten:"In absolute cijfers bedragen de openbare uitgaven voor gezondheidszorg op dit moment € 1.900 per jaar per persoon. In 2050 zouden deze uitgaven in de buurt van € 8.000 kunnen komen. De totale uitgaven (openbare en persoonlijke uitgaven) per persoon zouden van het huidige bedrag van € 2.800 kunnen oplopen tot € 11.600."Deze cijfers zijn volgens deze economische experts helemaal niet alarmerend. Op basis van groeiscenario’s die als realistisch worden beschouwd, "zal het nationale inkomen uitgedrukt in absolute koopkracht veel meer stijgen. Onafhankelijk van de gezondheidszorg beschikken de huidige generaties over ongeveer € 24.000 per persoon voor hun uitgaven, terwijl de toekomstige generaties een budget van ongeveer € 50.200 (uitgedrukt in euro zoals die vandaag bestaat) ter beschikking hebben."Volgens deze cijfers komt de voorspoed van de toekomstige generaties dus niet in het gedrang door de uitbreiding van de gezondheidssector. Meer nog, "de ontwikkeling van de gezondheidssector draagt bij tot de algemene basis voor voorspoed nu en in de toekomst. (…) In 2050 zal men per persoon met een reële koopkracht en onafhankelijk van de gezondheidszorg het dubbele van het nu beschikbare budget kunnen uitgeven." 

Belang van de thuiszorg

Een andere studie van professor Jozef Pacolet (2) hield zich bezig met de kosten voor de zorg van mensen met dementie.Deze studie besluit dat de kost voor thuiszorg van professionele verzorgenden niet significant verschilt tussen een groep ouderen en een andere groep mensen met dementie zoals o.a. de ziekte van Alzheimer. Dit kan, gezien de hogere afhankelijkheid van Alzheimer-patiënten, verrassend lijken.De informele verzorging is echter veel intensiever bij patiënten met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Zoals we de voorbije weken in tal van andere artikels al verklaarden, kunnen de informele zorgen die door de omgeving ijverig worden verstrekt de ziekenhuisopname van Alzheimer-patiënten uitstellen en zo de algemene kosten van de behandeling van deze patiënten voor de maatschappij aanzienlijk drukken. De auteurs van de studie benadrukken daarom het belang om thuiszorg zowel financieel als organisatorisch te steunen.
 
(1) "Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België"
Door Jozef Pacolet, Denise Deliège, Caroline Artoisenet, Griet Cattaert, Véronique Coudron, Xavier Leroy, Annick Peetermans, Christian Swine
Een publicatie van de Algemene directie Sociaal beleid
 
 
(2) Tijd voor zorg en kostprijs van de zorg voor personen met dementie: een micro- en macroperspectief. Prof. Dr. Jozef Pacolet & Georges Hedebouw, Sarah Misplon
 
Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van (…)

Sociaal telefoontarief Geldt voor rechthebbenden op verhoogde terugbetaling met (…)

Alzheimer - Leven met - Welke kortingen zijn beschikbaar bij de ziekte van Alzheimer?
Belastingvermindering bij de ziekte van Alzheimer

De bijkomende vrijstelling van inkomstenbelasting geldt voor (…)

Alzheimer - Leven met - Belastingvermindering bij de ziekte van Alzheimer