backtotop
Nieuws
De geheugenklinieken onder de loep

De geheugenklinieken onder de loep

Geheugenklinieken zijn gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met beginnende dementie, ook de ziekte van Alzheimer dus. De bedoeling ervan is mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Reclame

Behandeling van beginnende dementie

De cognitieve stoornissen die samengaan met de ziekte van Alzheimer leiden tot een langzaam maar zeker verlies van autonomie. Vandaar het idee om patiënten een volledige behandeling aan te bieden, gaande van de diagnose tot de medicamenteuze behandeling met daartussenin diverse vormen van hulp zoals ergotherapie, sociale assistentie of revalidatie. De dienstverlening bestaat in diverse geheugenklinieken verspreid over het land. De gespecialiseerde sessies zijn erkend door het RIZIV en worden dus door het ziekenfonds terugbetaald. Ze richten zich tot elke patiënt met beginnende dementie.

Leven met de ziekte van Alzheimer

De consultaties verlopen in twee fases. In een eerste fase wordt een eerste balans opgemaakt (scan, neuropsychologische tests…) Met deze onderzoeken kan precies worden vastgesteld welke cognitieve prestaties nog bewaard en welke verloren zijn. Op basis hiervan stellen de specialisten van de kliniek de alzheimerpatiënt methodes voor die hem het dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

Een multidisciplinaire aanpak

Deze complexe opdracht zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van een multidisciplinair team. Naast de arts (bijvoorbeeld een neuroloog of geriater) nemen diverse andere specialisten aan de consultaties van de geheugenklinieken deel.

  • De neuropsycholoog evalueert de cognitieve functies van de patiënt, hij informeert hem over zijn ziekte en hij brengt hem strategieën bij om zijn cognitieve problemen te compenseren.

  • Een andere specialist is de ergotherapeut. Zijn taak is na te gaan welke aanpassingen in de woning van de patiënt kunnen worden uitgevoerd om hem het leven te vergemakkelijken. Als een patiënt bijvoorbeeld moeite heeft om zich te oriënteren, kunnen pictogrammen op de deuren hem helpen een kamer of ruimte - de badkamer bijvoorbeeld - te vinden.

  • Een sociaal assistente vervolledigt het team. Zij staat de patiënt en zijn familie bij met de administratieve kant van de zaak. Ze onderhoudt bijvoorbeeld de contacten met de diensten voor familiale hulp.

Alzheimerpatiënten langer thuis

Het doel van de geheugenkliniek is de patiënt maximale autonomie en een zo comfortabel mogelijk leven te geven. Kortom, ze wil de handicap verlichten die de ziekte van Alzheimer meebrengt en de patiënt de kans geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Waar ze te vinden?

Twaalf geheugenklinieken zijn erkend door het RIZIV.

In Brussel:

In Vlaanderen:

In Wallonië:

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging Verpleegkundigen kunnen de door de arts (…)

Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer (…)

Ongeveer 100.000 getroffen mensen De ziekte van Alzheimer is een zware aandoening die ongeveer 100. (…)

Alzheimer - Begrijpen - De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer voorkomt