backtotop
Nieuws

Dagcentra: een pluspunt voor de toekomst?

Een recente studie legt de vinger op de wonde: cognitieve stoornissen bij alzheimerpatiënten die in een instelling belanden, hebben de neiging te verergeren. Uitzondering op de regel: patiënten die voordien naar een dagcentrum gingen.

Reclame

Uit een recente studie van het Rush Alzheimer's Disease Center (Chicago) blijkt dat alzheimerpatiënten sneller cognitief achteruitgaan als ze opgenomen worden in een instelling. Zo'n opname komt er uiteraard meestal als de ziekte verergert en de toestand onhoudbaar wordt voor de omgeving. Opname blijkt echter de cognitieve achteruitgang nog te bevorderen.

Geen aangrijpingspunten meer

Wat is er voor een sowieso al gedesoriënteerde patiënt ontwrichtender dan van de ene dag op de andere in een nieuwe omgeving terecht te komen, met nieuwe gezichten, nieuwe gewoonten, … Al die veranderingen zijn voor álle bejaarden een moeilijk te nemen hindernis, laat staan voor alzheimerpatiënten. Gedragsstoornissen en verwardheid hebben reeds de neiging om toe te nemen bij ziekenhuisopnames en verblijven buitenshuis (bv. tijdens vakanties). Welnu, plaatsing in een instelling is een even ingrijpende… maar tegelijk veel duurzamer verandering.

Beter voorbereid?

Ondanks die vrij pessimistische vaststelling bevat de studie toch ook opvallend en hoopgevender nieuws. Van alle patiënten die tijdens de studie gevolgd werden, bleken bij diegenen die vóór hun plaatsing regelmatig (3 à 4 dagen per week) naar een dagcentrum gingen, de cognitieve vermogens helemaal niet te verslechteren als ze eenmaal in een rusthuis verbleven! "Ons onderzoek wijst uit dat regelmatig bezoek aan een dagcentrum alzheimerpatiënten kan helpen om makkelijker de overstap te maken van leven in groepsverband naar verblijf in een instelling", aldus studieauteur Robert S. Wilson.

Een compliment voor de dagcentra

En hij vervolgt: "Mantelzorgers zouden er rekening mee moeten houden dat bezoek aan een dagcentrum de patiënt kan voorbereiden op het leven in een instelling". Dagcentra zijn al lang een goede oplossing voor mantelzorgers, maar deze studie reikt hen een extra streefdoel aan: de flexibiliteit van de patiënt stimuleren, zodat het overgangsproces vlotter verloopt als het moment gekomen is.

Bron: American Journal of Psychiatry, juni 2007; 164: 910 - 915.
Julie Luong
Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de (…)

Opname in een instelling: een moeilijke beslissing Als een patiënt met de ziekte (…)

Alzheimer - Leven met - Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging Verpleegkundigen kunnen de door de arts (…)

Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer