backtotop
Nieuws

Bitherapie onder de loep

Ondanks een aangepaste behandeling gaan de intellectuele functies van alzheimerpatiënten onvermijdelijk achteruit. De vraag luidt dan ook: hoe kan die evolutie zo veel mogelijk afgeremd worden? Eén van de oplossingen zou kunnen bestaan in de combinatie van twee behandelingen: bitherapie.

Reclame

Het is bewezen dat toediening van cholinesteraseremmers in de beginnende tot matige stadia van de ziekte het ziekteverloop gedurende verschillende maanden doeltreffend afremt. Toch werken deze geneesmiddelen, evenmin als de andere behandelingen, niet in op de oorzaak van de ziekte. Vandaar dat ze niet kunnen verhinderen dat de intellectuele capaciteiten van de patiënt langzaam maar zeker achteruitgaan. In de matige tot ernstige ziektestadia worden cholinesteraseremmers vaak vervangen door memantine, waarvan eveneens is aangetoond dat ze het ziekteverloop vertraagt. In verder gevorderde stadia blijft de behandeling immers essentieel, want op die manier behoudt de patiënt een zekere autonomie, blijft hij in contact met zijn omgeving en kan hij ook langer thuisblijven.

Substitutie

Momenteel betaalt het RIZIV slechts één geneesmiddel tegelijk terug. Vandaar dat bij het begin van de ziekte meestal één van de drie bestaande cholinesteraseremmers wordt voorgeschreven. Als de ziekte verder evolueert, kan de arts één van die geneesmiddelen dan vervangen door memantine.

Doeltreffende bitherapie

Een Amerikaanse studie uit 2004 ging na of het zin heeft om, in de matige tot ernstige stadia van de ziekte, beide soorten geneesmiddelen te combineren (bitherapie).

De studie volgde meer dan 400 patiënten met vergevorderde alzheimer (Mini Mental State tussen 5 en 14/30). Alle patiënten kregen een cholinesteraseremmer (donepezil). De ene helft kreeg daarnaast ook een placebo, een chemisch onwerkzame stof, de andere helft memantine.

Minder dan zes maanden later bleek duidelijk dat de toestand van de patiënten die beide geneesmiddelen tegelijk kregen, gunstiger geëvolueerd was dan die van de patiënten die alleen donepezil namen. Dat gold zowel voor hun intellectuele capaciteiten als voor hun dagdagelijkse activiteiten en hun gedrag.

Slechts één geneesmiddel terugbetaald

Het RIZIV betaalt vandaag slechts één geneesmiddel tegelijk terug, afhankelijk van het ziektestadium. In matige stadia wordt de cholinesteraseremmer terugbetaald, in ernstiger stadia memantine. Met andere woorden: patiënten die beide geneesmiddelen willen nemen, moeten één ervan zelf betalen. De kostprijs kan dan wel soms hoog lijken, maar vergeet niet dat hij al bij al veel lager ligt dan de kosten van opname in een instelling. Een geneesmiddelenverpakking voor één maand kost immers ongeveer evenveel als twee à drie dagen verblijf in een rusthuis. Als medicatie de opname in een rusthuis met enkele maanden kan uitstellen, levert dit op termijn dus een besparing op.

Dr. Philippe Violon

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Cholinesteraseremmers: de evolutie van de symptomen afremmen

Inwerken op de hersenen De cholinesteraseremmers kwamen zo'n tien jaar geleden op (…)

Alzheimer - Behandeling - Cholinesteraseremmers: de evolutie van de symptomen afremmen
De ziekte van Alzheimer: hoe een depressie overwinnen?

De eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer gaan vaak gepaard met een depressieve toestand, aangezien de (…)

Alzheimer - Behandeling - De ziekte van Alzheimer: hoe een depressie overwinnen?