backtotop
Nieuws

Beschermt sport tegen de ziekte van Alzheimer?

Uit verschillende recente studies blijkt dat sport bescherming zou kunnen bieden tegen de ziekte van Alzheimer. Lichaamsbeweging verbetert immers de werking van de hersenen. Onderzoeksresultaten zeggen echter niet noodzakelijk iets over individuele resultaten...

Reclame

De statistieken van diverse wetenschappelijke studies wijzen duidelijk in dezelfde richting: wie elke week aan lichaamsbeweging doet, loopt minder risico op alzheimer en op dementie in het algemeen.

Dertig jaar follow-up

Eén van de uitgebreidste studies gebeurde in Zweden. 1.450 patiënten tussen 65 en 79 jaar werden gedurende tientallen jaren gevolgd. In die periode kregen sommigen de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, anderen niet. Uit analyse van de resultaten bleek dat wie minstens twintig minuten per week aan sport doet, 60 % minder risico loopt om alzheimer te krijgen.

Tekst en uitleg…

De resultaten zijn om verschillende redenen aannemelijk. Sport verbetert de cardiovasculaire gezondheid, door het risico op zwaarlijvigheid en dus op diabetes te verlagen, wat heilzame effecten heeft op de hersenen. Een studie bij ratten wees uit dat lichaamsbeweging de expressie van sommige hersengenen stimuleert: ze beïnvloeden onder meer het leervermogen van de hersenen, dat bij de ziekte van Alzheimer sterk vermindert.

… en hoopvolle perspectieven

Sport zou dus net als intellectuele activiteiten beschermen tegen de ziekte van Alzheimer. Een goede reden om regelmatig te bewegen, op voorwaarde uiteraard dat u daarbij geen schedeltrauma's oploopt, want die verhogen het risico op alle soorten dementie. Vermijd dus agressieve sporten en sporten die gevaar inhouden voor valpartijen, en kies zachte en regelmatige sporten zoals zwemmen of wandelen. Draag ook altijd een helm bij het fietsen.

Voorzichtigheid geboden

Toch moeten de onderzoeksresultaten met een korrel zout genomen worden, aldus dr. Bier, neuroloog in het Brusselse Erasmusziekenhuis en specialist in cognitieve stoornissen. "We mogen niet vergeten dat de ziekte van Alzheimer zich lang vóór de diagnose kan ontwikkelen. Hoe kunnen we weten of personen die aan sport doen, pas later de ziekte krijgen, en of personen die de ziekte krijgen, op dat ogenblik stoppen met sporten?" Bovendien is het altijd moeilijk om concrete lessen te trekken uit statistisch onderzoek. Sport mag dan al een beschermend effect hebben op groepsniveau, het biedt zeker geen absolute bescherming tegen de ziekte. Wat uiteraard geen reden is om niet te bewegen!

Marion Garteiser

Gezondheidsjournaliste

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging Verpleegkundigen kunnen de door de arts (…)

Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer (…)

Ongeveer 100.000 getroffen mensen De ziekte van Alzheimer is een zware aandoening die ongeveer 100. (…)

Alzheimer - Begrijpen - De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer voorkomt