backtotop
Nieuws
Alzheimerpatiënten helpen om hun goederen te beheren

Alzheimerpatiënten helpen om hun goederen te beheren

Hoe kunnen alzheimerpatiënten hulp krijgen bij hun goederenbeheer? Een volmacht kan daarbij een tijdelijke, maar doeltreffende oplossing bieden.

Reclame

Moeite om hun goederen te beheren

De ziekte van Alzheimer maakt het leven van de patiënt er zeker niet makkelijker op. Wanneer de eerste cognitieve stoornissen zich voordoen, wordt het eigen goederenbeheer een heel stuk moeilijker. Facturen of huur betalen, of gewoon cash geld krijgen voor kleine dagelijkse uitgaven... : dat alles kan problematisch worden. Een volmacht kan in eerste instantie een waardevol hulpmiddel zijn.

Alzheimerpatiënten en hun naaste omgeving beschermen

Het gebeurt dat alzheimerpatiënten hun bankkaart toevertrouwen aan een naaste. Dat is echter niet zomaar onschuldig, want de persoon in kwestie kan uiteraard slechte bedoelingen hebben. Maar hij kan er evengoed van beschuldigd worden ? ook al is hij te goeder trouw ? om van de situatie te profiteren, bijvoorbeeld bij een familieconflict. Het kan dus nuttig zijn om een schriftelijk bewijs te hebben, kwestie van zowel de patiënt als zijn naaste te beschermen. Net hier kan de volmacht zijn nut bewijzen.

Volmacht geven

Een volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om juridische handelingen (een document afhalen bij de gemeente, een factuur betalen, een rekening openen?) te stellen in naam van de patiënt (volmachtgever). Deze overeenkomst kan worden bevestigd door een gewone handgeschreven of getypte verklaring, of zelfs een gewone brief aan de persoon die de patiënt zal vertegenwoordigen.

De beperkingen van een volmacht

Een volmacht is een soepel en vrij eenvoudig instrument, maar heeft wel zijn beperkingen. Zo moet de volmachtgever nog over al zijn geestelijke vermogens beschikken. Dat kan een probleem stellen bij alzheimerpatiënten. Zolang de handelingsonbekwaamheid niet uitdrukkelijk is vastgesteld, mag de persoon in kwestie immers vrij volmacht geven. Deze formule is dan ook nuttig zolang de patiënt nog helder van geest is en dus nog in het beginstadium van de ziekte zit.

Onder voorlopig bewind plaatsen

Als de erfgenamen of de echtgenoot-(ote) van de patiënt die volmacht heeft gegeven aan een derde, vrezen voor misbruik ? wanneer de geestelijke vermogens van de patiënt achteruitgaan ? kunnen ze zich wenden tot het vredegerecht om de patiënt onder voorlopig bewind te laten plaatsen. De rechter beslist dan zo nodig om de volmacht te herroepen. Deze maatregel lijkt misschien drastisch, maar is helaas soms wel noodzakelijk om eventuele misbruiken tegen te gaan.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Een neurologische ziekte

Een neurologische ziekte De ziekte van Alzheimer - (…)

Alzheimer - Begrijpen - Een neurologische ziekte
Geheugenstoornissen en de ziekte van Alzheimer

Onschuldige vergeetachtigheid Het beginstadium van de ziekte wordt gekenmerkt door (…)

Alzheimer - Symptomen - Geheugenstoornissen en de ziekte van Alzheimer