backtotop
Nieuws

Alzheimer: te weinig patiënten behandeld

Hoewel de symptomen van de ziekte van Alzheimer kunnen worden behandeld met geneesmiddelen, krijgen nog altijd te weinig patiënten die toegediend. Behandeling is echter belangrijk, zowel voor de patiënt zelf als voor zijn familie.

Reclame
Er zijn meer dan 80.000 alzheimerpatiënten in België. Toch gaat het maar om schattingen, want slechts 30 % wordt gediagnosticeerd en ongeveer 15 % behandeld. Een zeer laag percentage, temeer omdat er verschillende geneesmiddelen bestaan, zowel voor alzheimer in het beginstadium als voor de ziekte in een verder gevorderd stadium. Bovendien worden deze geneesmiddelen terugbetaald door het RIZIV na goedkeuring van de controlearts van het ziekenfonds, op gezamenlijk verzoek van de neuroloog en de huisarts. 

De symptomen niet banaliseren

Geheugenverlies, bepaalde dagdagelijkse taken niet meer aankunnen, zijn hobby’s niet meer kunnen beoefenen, … : het zijn geen normale ouderdomsverschijnselen. Bij aantasting van de intellectuele functies moet de huisarts ingeschakeld worden. Die kan dan de nodige onderzoeken uitvoeren, kwestie van een aandoening als dementie uit te sluiten of te bevestigen. 

Als de diagnose gesteld wordt: behandelen

Als de arts de diagnose bevestigt, moet de ziekte behandeld worden. Alzheimer kan momenteel uiteraard nog niet genezen worden, maar er bestaan wel zeer nuttige geneesmiddelen tegen. Die vertragen niet alleen aanzienlijk de evolutie van de symptomen, maar maken ook een betere aanpak mogelijk van de gedragsstoornissen waarmee de ziekte vaak gepaard gaat. 

Een zware beproeving voor de familie

Een alzheimerpatiënt verzorgen en begeleiden, is voor het gezin een werk van lange adem. De vermoeidheid die eruit voortvloeit, is vaak het gevolg van twee factoren: enerzijds het geleidelijke autonomieverlies van de patiënt, anderzijds de gedragsstoornissen die typisch zijn voor zijn ziekte. Het is echter bewezen dat sommige cholinesteraseremmers - voor beginnende tot matige vormen - en memantine - voor matige tot ernstige vormen - op een doeltreffende manier de zelfredzaamheid van de patiënt tot op zekere hoogte kunnen verbeteren en sommige gedragsstoornissen kunnen beheersen. 

De geneesmiddelen blijven nemen in verder gevorderde stadia

 

Zelfs in een verder gevorderd stadium moet de patiënt zijn geneesmiddelen blijven nemen, zodat hij een zekere autonomie kan behouden en zijn gedragsstoornissen onder controle kan krijgen. Stuk voor stuk factoren die de beslissing om zijn partner of ouder zo lang mogelijk thuis te houden, positief kunnen beïnvloeden.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Cholinesteraseremmers: de evolutie van de symptomen afremmen

Inwerken op de hersenen De cholinesteraseremmers kwamen zo'n tien jaar geleden op (…)

Alzheimer - Behandeling - Cholinesteraseremmers: de evolutie van de symptomen afremmen
Memantine om het geheugenverlies te vertragen

Inwerken op de hersenen Memantine (Ebixa®) werkt anders dan cholinesteraseremmers (…)

Alzheimer - Behandeling - Memantine om het geheugenverlies te vertragen