backtotop
Nieuws
Alzheimer: het nut van memantine

Alzheimer: het nut van memantine

Volgens een Franse studie zou memantine het verbruik van psychotrope middelen bij alzheimerpatiënten doen dalen.

Reclame

De ziekte van Alzheimer uit zich op verschillende manieren: agitatie, depressie, agressiviteit, apathie... Psychische en gedragsstoornissen komen frequent voor in de matige en ernstige ziektestadia. Deze stoornissen zijn een bron van stress voor de naaste omgeving, maar tasten ook de levenskwaliteit van de patiënt aan en versnellen de noodzaak tot opname in een instelling. Om die stoornissen te verminderen, worden meestal pyschotrope middelen (antidepressiva, angstremmers...) voorgeschreven. Ook antipsychotica behoren tot deze geneesmiddelencategorie. Ze worden vaak gebruikt om bijvoorbeeld agressiviteit te verminderen, maar zouden wel de mortaliteit verhogen.

Minder psychotrope geneesmiddelen?

Een studie (1) had eerder al aangetoond dat memantine, één van de twee geneesmiddelen tegen de symptomen van alzheimer, het optreden van agitatie en dus ook het voorschrijven van psychotrope middelen zou verminderen. Franse onderzoekers wilden er meer over weten. Ze volgden 4.600 patiënten gedurende twaalf maanden, om hun geneesmiddelenverbruik te analyseren. De steekproef werd zorgvuldig gekozen uit een panel dat 70% van de Franse populatie 65-plussers bevatte. Representativiteit gewaarborgd dus! Dat was mogelijk door rechtstreeks de gegevens te analyseren van het Franse ziekteverzekeringsstelsel.

De onderzoekers stelden vast dat er bij het begin van de memantinebehandeling meestal een verbruikspiek van psychotropica optreedt. Zodra de behandeling echter is opgestart, stabiliseert dat verbruik.

Minder psychotropica = minder psychische stoornissen?

De stabilisering van het psychotropicaverbruik lijkt te wijzen op een daling van de psychische en gedragsstoornissen waaraan de patiënten leden. Deze klinische gegevens werden echter niet verzameld tijdens de studie, want er werden geen specifieke gedragstests uitgevoerd.

Memantine en psychische stoornissen

De onderzoekers bestudeerden dan ook de verschillende hypothesen die deze gedaalde consumptie hadden kunnen verklaren: de verhoogde mortaliteit door gebruik van psychotropica? Het meedelen van de alzheimerdiagnose? Een algemene daling van het psychotropicaverbruik bij ouderen? Ze sluiten geen enkele van die hypothesen uit. Uiteindelijk lijkt die daling dus wel degelijk te danken aan het rechtstreekse heilzame effect van memantine op psychische en gedragsstoornissen.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De symptomen van de ziekte van Alzheimer niet minimaliseren

Jammer genoeg wordt (…)

Alzheimer - Symptomen - De symptomen van de ziekte van Alzheimer niet minimaliseren
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen Naast de voor de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen