backtotop
Nieuws
Alzheimer en voorlopig bewind

Alzheimer en voorlopig bewind

Voorlopige bewindvoering kan een oplossing zijn om alzheimerpatiënten te beschermen en te helpen bij hun goederenbeheer. Tekst en uitleg.

Reclame

De ziekte van Alzheimer is een evolutieve aandoening. De symptomen verergeren geleidelijk, waaronder cognitieve stoornissen (geheugen- en concentratieproblemen…) en/of gedragsstoornissen. In sommige gevallen kan de patiënt niet langer zijn eigen goederen beheren. Dat is meteen een eerste probleem, en daar komen dan nog eens eventuele misbruikpogingen bovenop van mensen met slechte bedoelingen… "Onze vader heeft altijd zelf zijn zaken beredderd”, vertelt Jeanne. “Hij werkte als zelfstandige en deed een groot deel van zijn boekhouding zelf. Maar toen zijn toestand achteruitging, kon hij dat niet langer aan en hebben we alles in eigen handen moeten nemen.” Uiteindelijk kozen Jeanne en haar broers voor het systeem van voorlopige bewindvoering.

Een voorlopige bewindvoerder aanstellen

Voorlopige bewindvoering is een procedure die een derde het recht geeft om de goederen van de patiënt te beheren. Met andere woorden: de persoon in kwestie behartigt zelf de belangen van de patiënt. Deze maatregel dient om de persoon in kwestie te beschermen wanneer hij niet langer over zijn volle oordeelsvermogen beschikt. Wat is nu het verschil tussen voorlopige bewindvoering en volmacht? De eerste formule beperkt iemands recht om zelf zijn vermogen te beheren en is vooral aangewezen bij vergevorderde alzheimer.

Een verzoek indienen

Voorlopige bewindvoering is een gerechtelijke procedure. De naasten van de patiënt moeten een verzoek indienen bij de vrederechter van hun kanton (Een vrederechter zoeken). Bij dat verzoek moeten ze ook een medisch attest voegen dat zijn toestand van onvermogen bevestigt. Het verzoek wordt aanvaard? Dan stelt de vrederechter een bewindvoerder aan – meestal een naaste – en legt hij diens bevoegdheden vast. Het is hier uiteraard niet de bedoeling de patiënt al zijn rechten te ontnemen, wél om hem te beschermen. De vrederechter zoekt dus telkens geval per geval naar het beste compromis. Zo kan de patiënt in bepaalde gevallen uitgaven blijven doen die zijn vermogen niet al te zwaar aantasten.

De deur open voor misbruiken?

Stelt het systeem van voorlopige bewindvoering de deur open voor misbruiken? Toch niet, want de bewindvoerder mag niet zomaar doen wat hij wil. Zo verbindt hij zich ertoe de goederen van de patiënt te beheren als een goede huisvader. Hij moet trouwens elk jaar verantwoording afleggen aan de vrederechter. Die evalueert dan zijn beheer en kan zijn opdracht op elk moment beëindigen, zijn actieterrein wijzigen of hem vervangen.

Op de website van de Koning Boudewijnstichting kunt u een praktische gids downloaden over de juridische aspecten van de ziekte van Alzheimer.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de (…)

Opname in een instelling: een moeilijke beslissing Als een patiënt met de ziekte (…)

Alzheimer - Leven met - Opname in een woon- en zorgcentrum van een patiënt met de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen Naast de voor de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen