backtotop
Nieuws
Alzheimer: een Stichting voor wetenschappelijk onderzoek

Alzheimer: een Stichting voor wetenschappelijk onderzoek

De Stichting voor Alzheimer Onderzoek (SAO) financiert elk jaar nieuwe onderzoeksprojecten rond de ziekte van Alzheimer in België. Doel? Meer inzicht krijgen in de oorzaken van de ziekte, maar ook de behandeling en de dagelijkse levenskwaliteit van de patiënten verbeteren.

Reclame

Vandaag bestaan er wereldwijd 35,6 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer. Omdat de levensverwachting blijft stijgen, zou dit cijfer tegen 2030 nog verdubbelen en tegen 2050 oplopen tot 115,4 miljoen (1). Deze indrukwekkende stijging zal niet alleen zwaar wegen op de sociale zekerheid, maar ook de gezondheid en de levenskwaliteit van miljoenen mensen aantasten. Daarom is het belangrijk om de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en verdere vooruitgang te boeken bij de behandeling. Dat is de enige manier om dit fundamentele volksgezondheidsprobleem doeltreffend aan te pakken.

Steun aan het alzheimeronderzoek

De Stichting voor Alzheimer Onderzoek (SAO/FRMA) wordt nagenoeg uitsluitend gefinancierd met privégiften. Haar missie is om verschillende onderzoeksprojecten te ondersteunen. Daarbij stelt ze gedurende twee jaar middelen beschikbaar voor vooral vernieuwende projecten of projecten van jonge onderzoekers. “De Stichting is geen doel op zich”, aldus Wilfried Nys, voorzitter van de SAO. “Dankzij onze steun moet het mogelijk zijn om de eerste resultaten te boeken en een kandidatuurdossier op te maken bij andere instellingen, zoals het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek). Zo kunnen onderzoekers meer financiële middelen krijgen om hun studies over de ziekte van Alzheimer verder af te werken.” Een eerste steun is daarbij vaak nuttig.

Nieuwe behandelingsstrategieën tegen alzheimer

Een van de ondersteunde projecten is het onderzoek van prof. Eric Salmon, onderzoeker aan de Universiteit van Luik, neuroloog in de Geheugenkliniek van het CHU Luik en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Stichting. “We bestuderen momenteel anosognosie. Dat is het verschijnsel waarbij demente patiënten zich niet meer bewust zijn van hun ziekte. Dankzij dit onderzoek zouden we de mechanismen van dit symptoom van alzheimer beter moeten begrijpen. Zo kunnen we tot nieuwe behandelingsstrategieën komen.”

Alzheimer: uiteenlopende onderzoekssporen

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelenbehandelingen is zeker niet het enige gevolgde onderzoeksspoor. De Stichting financierde in 2010 acht projecten, waaronder een studie van prof. Sebastiaan Engelborghs over het gebruik van biomarkers bij de diagnose van alzheimer. Daarnaast zijn er verschillende projecten om meer inzicht te krijgen in de impact van genetische factoren op het ziekteverloop. Een representatieve diversiteit dus. Er blijven hoe dan ook nog heel wat wegen te verkennen om de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en te behandelen. Een werk van lange adem waarbij een duw in de rug altijd welkom is.

(1) Ramingen van de organisatie Alzheimer’s Disease International

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen Naast de voor de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen
Wat moet u doen bij geheugen- en gedragsstoornissen?

Stel gemeenschappelijke activiteiten voor die de patiënt met de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - Wat moet u doen bij geheugen- en gedragsstoornissen?