backtotop
Nieuws
Alzheimer: een beter geheugen dankzij muziek

Alzheimer: een beter geheugen dankzij muziek

Volgens een recente studie zou muziek ervoor zorgen dat alzheimerpatiënten nieuwe informatie beter onthouden.

Reclame

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door een achteruitgang van de cognitieve functies. Eén van de eerste symptomen daarvan is de verslechtering van het geheugen. Dat uit zich in een eerste fase door het verlies van het kortetermijngeheugen. Vervolgens krijgt de patiënt het heel moeilijk om nieuwe informatie te integreren en te verwerken.

Ziekte van Alzheimer en geheugen

Drie onderzoekers van de Boston University School of Medicine hebben ontdekt dat muziek die leer- en geheugenproblemen op zijn minst gedeeltelijk zou kunnen verhelpen. Zo zouden patiënten nieuwe informatie beter kunnen opnemen als die gezongen wordt.

De hersenen gaan informatie anders assimileren

Om dat verschijnsel te verklaren schuiven de onderzoekers de volgende hypothese naar voren: de informatie wordt anders verwerkt door onze hersenen als ze geassocieerd wordt met muziek. Het neuronale netwerk dat dan gebruikt wordt om dingen te memoriseren, is complexer en schakelt andere hersenzones in die ongebruikt blijven bij het verwerken van de klassieke visuele of auditieve informatie. Welnu, die zones worden minder snel aangetast door de ziekte van Alzheimer dan de klassieke geheugencentra. Ze zijn bijgevolg in betere staat en werken doeltreffender. Die verklaring is evenwel niet de enige stap vooruit: muziek zou ook de concentratie van alzheimerpatiënten verbeteren en op die manier het geheugenproces stimuleren.

Een rol weggelegd voor muziektherapie?

Deze ontdekking opent nieuwe perspectieven voor patiënten en hun naaste omgeving. Een adres, een voornaam...: kleine dingen onthouden, vormt een dagelijkse beproeving voor alzheimerpatiënten en hun naasten. Vandaag weten we echter dat muziek die beproeving een stuk draaglijker maakt.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer (…)

Ongeveer 100.000 getroffen mensen De ziekte van Alzheimer is een zware aandoening die ongeveer 100. (…)

Alzheimer - Begrijpen - De ziekte van Alzheimer: een ziekte die meer en meer voorkomt
Een neurologische ziekte

Een neurologische ziekte De ziekte van Alzheimer - (…)

Alzheimer - Begrijpen - Een neurologische ziekte