backtotop
Nieuws
Alzheimer: de juiste aanpak voor uw testament

Alzheimer: de juiste aanpak voor uw testament

De ziekte van Alzheimer kan twijfels doen zaaien over de waarde van uw testament. Wat moet u doen om te vermijden dat uw wilsbeschikking betwist wordt?

Reclame

De ziekte van Alzheimer tast de cognitieve capaciteiten en het oordeelsvermogen van de patiënt aan, dat is bekend. Maar in welke mate? In sommige gevallen blijft het antwoord vaag… Wilt u uw testament opmaken, dan bestaan er een aantal nuttige kleine maatregelen om uw wilsbeschikking strikt te doen naleven.

Helderheid van geest verplicht

Absolute vereiste voor een geldig testament: de persoon in kwestie moet helder van geest zijn op het moment dat hij zijn testament opmaakt, maar ook in het dagelijkse leven. Begrijpelijk dus dat de ziekte van Alzheimer de geldigheid van een dergelijk document in twijfel kan doen trekken. Vanaf wanneer is een patiënt niet meer lucide genoeg om op een rechtsgeldige manier zijn laatste wil te uiten? Een complexe vraag, al bestaan er wel degelijk oplossingen om het risico op betwisting zo veel mogelijk te beperken.

De notaris: een waardevolle partner

Er bestaan twee soorten testamenten. Het holografisch testament is een eenvoudig handgeschreven document van de persoon in kwestie. Het authentiek testament daarentegen wordt rechtstreeks gedicteerd aan een notaris. Beide testamenten zijn even rechtsgeldig, al is in het tweede geval de aanwezigheid van een notaris een pluspunt. Die moet namelijk nagaan of de persoon die zijn wilsbeschikking dicteert, helder van geest is. Vandaar dat hij een reeks vragen stelt, om er zeker van te zijn dat de persoon weet wat hij of zij doet. Hij wordt ook bijgestaan door twee getuigen, die zo nodig kunnen bevestigen dat de testateur (de persoon die zijn testament opmaakt) zich bewust was van zijn daden.

Medisch attest of niet?

Een medisch attest is niet verplicht bij een testament, maar is wel een extra argument in uw voordeel. Alleen de arts (huisarts, neuroloog…) is namelijk bevoegd om te oordelen over de algemene luciditeit van zijn patiënt en over de frequentie van eventuele ‘absences’. Hij kan dus via een medisch attest verklaren dat zijn patiënt in staat is om een dergelijke beslissing te nemen.

En als de patiënt onder voorlopige bewindvoering staat?

Wanneer de patiënt onder voorlopige bewindvoering staat, kan de vrederechter hem, op verzoek van zijn bewindvoerder, uitzonderlijk het recht toestaan om toch zijn testament op te maken. Deze procedure is echter wel complexer, dus is het zaak om er zo snel mogelijk mee te starten. Het is niet meteen het aangenaamst denkbare onderwerp, maar vooraf de details van uw nalatenschap regelen, zal uw naasten wellicht heel wat problemen besparen.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
De symptomen van de ziekte van Alzheimer niet minimaliseren

Jammer genoeg wordt (…)

Alzheimer - Symptomen - De symptomen van de ziekte van Alzheimer niet minimaliseren
De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen

Oriëntatiestoornissen Naast de voor de ziekte van Alzheimer (…)

Alzheimer - Symptomen - De ziekte van Alzheimer: niet alleen geheugenstoornissen