backtotop
Nieuws

21 september: Alzheimer Werelddag: de Liga in een vedetterol

De Belgische Alzheimerliga heeft ongeveer 6.000 leden en bestaat uit drie afdelingen (voor de drie landstalen). De Liga wil al diegenen steunen die te maken krijgen met de ziekte, als patiënt of als omgeving. De ondersteuning omvat vooral communicatie en informatie. We hadden een ontmoeting met Jan Hertecant, voorzitter van de Nationale Alzheimerliga.

Reclame

Het isolement doorbreken

Eén van de belangrijkste aspecten bij de ondersteuning van Alzheimerpatiënten is een goede communicatie tussen alle betrokkenen. Eén van de lastigste problemen voor de verzorgers is immers dat ze er alleen voorstaan. Schuldgevoelens, onbegrip van de omgeving, vervreemding van de zieke partner… : al die factoren leiden tot een gevoel van isolement dat absoluut doorbroken moet worden. 

Gezinshulpgroepen, Alzheimercafés en Alzheimerlijn

Vandaar dat de Alzheimerliga zogenaamde “Alzheimercafés” organiseert waarbij verzorgers in contact kunnen komen met elkaar en met professionals. Elke sessie staat in het teken van een vooraf gekozen thema dat wordt voorgesteld door een professional of een lid van de Liga. Vóór en na de uiteenzetting krijgt iedereen de kans om ongedwongen met elkaar te praten en in een ontspannen sfeer vragen te stellen. De Alzheimercafés hebben ongeveer elke maand plaats, en er is in elk provincie minstens één groep (maar meestal meer) actief.Voor meer specifieke ondersteuning is er ook een gratis telefoonlijn: 0800.15.225, waar iedereen terechtkan met vragen. Als er niet meteen een antwoord op is, kan dat eventueel wel verder opgezocht worden voor de beller. 

Alle informatie

Om de ziekte doeltreffend te kunnen aanpakken, is het essentieel om er zo veel mogelijk over te weten. Vandaar dat de Alzheimerliga het grote publiek en de omgeving van de patiënt op verschillende manieren informeert: rechtstreeks op de site (www.alzheimer.be, met een versie in elke landstaal), via infobrochures over specifieke thema’s, en door geregeld ontmoetingen, voordrachten en colloquia te organiseren in heel het land. 

De patiënt een stem geven

De patiënt een stem geven, meer begrip losweken voor hun problemen en zorgen voor meer ondersteuning vanuit de samenleving: ook daarvoor wil de Liga ijveren. “We zijn vertrouwd met de situatie op het terrein, dus kunnen we de overheid aanzetten tot actie als er een wetswijziging nodig is, of toch tenminste proberen”, aldus Jan Hertecant. De actie wordt op Europees niveau gevoerd door Alzheimer Europa en op regionaal niveau door mevr. Bie Van Waeyenberghe, voorzitster van de Vlaamse Alzheimerliga, die dit jaar zijn twintigjarig bestaan viert. De Liga wil ook de drempel zo laag mogelijk houden: de activiteiten zijn vaak gratis (eventueel wordt er een beroep gedaan op giften) of toch zeker zo goedkoop mogelijk. 

21 september: Alzheimer Werelddag

Deze dag heeft in de eerste plaats als doel de ziekte en de gevolgen ervan beter bekend te maken. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende evenementen plaats. Zo organiseert de nationale Alzheimerliga ontmoetingen en colloquia tussen specialisten in zijn drie afdelingen (respectievelijk Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig). Op die dag wordt ook de Santkin-prijs uitgereikt, die om de twee jaar een initiatief bekroont - op psychosociaal vlak of op het vlak van fundamenteel onderzoek - dat gewijd is aan de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Meteen de gelegenheid om een nationale informatiecampagne te lanceren over de voortekens van Alzheimer. Al te veel patiënten zijn zich immers niet bewust van het probleem of onderschatten het, terwijl de ziekte precies het best behandeld kan worden in het beginstadium. 

Het grote publiek sensibiliseren

In het kader van de sensibiliseringscampagnes zendt Vitaya tijdens de week van 18/09 tot 25/09 een reportage uit in samenwerking met de Alzheimerliga: “Symfonie in A”. De reportage brengt vooral getuigenissen van patiënten, laat ook een huisarts en een specialist aan het woord en belicht de rol en de werking van de Liga zelf.

Toch is deze dag voor de Liga enigszins een bijzondere gelegenheid, want het grootste deel van het werk gebeurt meestal buiten de schijnwerpers.

Lees meer over Alzheimer
Reclame
Gerelateerde artikels
Dementie en verlies van zelfredzaamheid: wat zijn de (…)

Meer en meer moeilijkheden in het dagelijkse leven De verschillende symptomen hinderen de (…)

Alzheimer - Leven met - Dementie en verlies van zelfredzaamheid: wat zijn de gevolgen?
Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer

Thuisverpleging Verpleegkundigen kunnen de door de arts (…)

Alzheimer - Leven met - Praktische hulp bij de ziekte van Alzheimer