backtotop

Pollen: voornaamste oorzaak van allergische rhinitis

Allergische rhinitis - Oorzaken - Pollen als belangrijkste boosdoeners bij allergische rhinitis

Pollen als belangrijkste boosdoeners bij allergische rhinitis

Pollen: schuldigen nummer één

Pollen zijn de mannelijke elementen van de bevruchting bij planten. Ze zijn ontegensprekelijk de voornaamste schuldigen voor allergische rhinitis. Graspollen (gazon, hooi, rogge, tarwe, maïs) worden in de lucht verspreid door de wind en zijn de voornaamste oorzaken. Ook pollen van bomen (zoals berk, els, notenboom) en van kruiden (zoals alsem) zijn de oorzaak van heel wat allergieën.

Het pollenseizoen

Het pollenseizoen van de bomen loopt van maart tot juni (lente). Dat van de grassen van mei tot oktober (zomer) en dat van de kruiden van juli tot september (einde van de zomer). Die perioden kunnen wisselen van streek tot streek, maar vaak geven ze een aanwijzing over het verantwoordelijke allergeen. Ook de plaats -zee of platteland-, de weersomstandigheden en het uur van de dag kunnen de schommelingen in de intensiteit van de symptomen verklaren bij mensen met een allergie aan pollen.

Reclame
Allergische rhinitis - Oorzaken - Pollen als belangrijkste boosdoeners bij allergische rhinitis

Andere oorzaken van allergie

Huisstofmijt

Na de pollen is de huisstofmijt de tweede oorzaak van allergische rhinitis. Die liefhebbers van stof zitten vooral in onze tapijten, gordijnen, matrassen en hoofdkussens. De huisstofmijt ontwikkelt zich vooral in een warme en vochtige omgeving. Huisstofmijten komen dan ook vooral voor tussen de maand augustus en december. De slapende larven kunnen trouwens maandenlang overleven en dan volwassen worden zodra de omstandigheden terug optimaal zijn.

Andere allergenen

Schimmels, dierenharen en sommige voedingsmiddelen zitten eveneens op de beklaagdenbank, maar in mindere mate. De laatste jaren zijn de beroepsallergieën eveneens duidelijk toegenomen. Dieren die worden gebruikt in laboratoria zijn een frequente oorzaak van allergische rhinitis, en ook bloem bij bakkers en latex in de medische sector.

Allergische rhinitis - Oorzaken - Andere oorzaken van allergie
Reclame

Genetische aanleg voor allergische rhinitis

Atopie: een genetische voorbeschikking

Een neiging tot allergie werd vastgesteld in heel wat families. Deze genetische voorbeschikking van het immuunsysteem om buitensporig te reageren op bepaalde stoffen in de omgeving wordt atopie genoemd. Als een van zijn ouders allergisch is, heeft een kind een risico van 48% om ook een allergie te krijgen. Indien beide ouders allergisch zijn, stijgt dat cijfer tot 78% . Bijna drie mensen op vier met allergische rhinitis hebben trouwens ook een andere vorm van allergie.

Verschillende uitingen van allergie

De genen die de voorbeschikking bepalen op een allergische reactie zijn niet dezelfde als de genen die de aard van de allergische reactie bepalen. Daarom komen in een familie met 'atopie' verschillende uitingen voor zoals astma, eczeem of rhinitis.

Allergische rhinitis - Oorzaken - Genetische aanleg voor allergische rhinitis

Factoren die allergie bevorderen

Vervuiling

Vervuiling speelt ongetwijfeld een rol bij het risico en de ernst van de allergische symptomen. De meest schadelijke stoffen zijn waarschijnlijk de deeltjes van diesel die zich vastzetten op de pollen. Samen dringen ze door tot in de kleine luchtpijpen en zouden zo het risico op allergie vergroten. De invloed van andere vervuilende stoffen op allergie blijft nu nog slecht begrepen.

Sigarettenrook

Blootstelling aan sigarettenrook, vooral tijdens het eerste levensjaar, zou eveneens allergische rhinitis in de hand werken. Hetzelfde geldt voor irriterende stoffen voor de luchtwegen, bijvoorbeeld rook van verbrand hout.

Allergische rhinitis - Oorzaken - Factoren die allergie bevorderen

Geschreven door Julie LuongLees verder: Wat zijn de symptomen van allergische rhinitis?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.