backtotop

Wat zijn de complicaties van allergische rhinitis?

Allergische rhinitis - Complicaties - Allergische rhinitis en astma

Allergische rhinitis en astma

Allergie en astma: nauw verband

Er bestaat een nauw verband tussen astma en allergische rhinitis. Beide ziekten komen vaak samen voor. De verklaring ligt bij de atopie die voorbeschikt tot allergische reacties van allerlei aard, maar ook bij de continuïteit van de luchtwegen. Als er een ontsteking voorkomt in het luchtwegsysteem, kan die 'bovenaan' (de neus) een rhinitis veroorzaken en 'onderaan' (de luchtpijpen) een astmatische reactie.

Rhinitis bij astma

De meeste mensen met astma hebben ook allergische rhinitis (80% van de gevallen). Enkel kinderen lijken gespaard van deze combinatie. Bij kinderen met astma komt de rhinitis immers maar voor rond 10 of 12 jaar om nog slecht gekende oorzaken.

Astma bij rhinitis

Ongeveer de helft van de mensen met rhinitis door huisstofmijt krijgen ook astma. Ook al wordt rhinitis beschouwd als een risicofactor voor astma, toch is astma er niet systematisch mee gecombineerd. Beide aandoeningen worden weliswaar door een atopisch terrein in de hand gewerkt. Maar bij astma is er ook nog een hyperreactiviteit van de luchtpijpen nodig, en die bestaat niet bij alle mensen met allergie.

Reclame
Allergische rhinitis - Complicaties - Allergische rhinitis en astma

Complicaties van allergische rhinitis

Rhinitis en rhino-sinusitis

Een van de meest voorkomende complicaties van rhinitis is sinusitis of nauwkeuriger rhinosinusitis. Eigenlijk is er immers geen sinusitis zonder rhinitis! Rhinosinusitis dient snel te worden behandeld want de gevolgen ervan kunnen ernstig zijn. De sinussen bevinden zich in een delicaat gebied -in de nabijheid van de hersenvliezen- en zijn dan ook een bijzonder gevoelige zone. Een ontsteking ervan kan trouwens chronische pijn, hoofdpijn en verlies van reukzin veroorzaken.

Vermoeidheid en levenskwaliteit

Allergische rhinitis kan soms maandenlang aanhouden en bij sommige mensen de levenskwaliteit ernstig verminderen. De vermoeidheid die er een gevolg van is mag niet worden onderschat. Bij de raadpleging dient daar rekening mee worden gehouden.

Allergische rhinitis - Complicaties - Complicaties van allergische rhinitis
Reclame

Geschreven door Julie LuongLees verder: Hoe overwin je allergische rhinitis?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.