backtotop

Wat zijn de oorzaken van alcoholisme?

Alcoholisme - Oorzaken - Alcoholisme: risicofactoren

Alcoholisme: risicofactoren

Tal van factoren

  • Een man heeft drie keer zoveel kans op een alcoholprobleem als een vrouw.
  • Hoe jonger je was bij je eerste slok alcohol, hoe groter het risico om als volwassene in de problemen te komen door drank.
  • Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, angst, schizofrenie of bipolaire stoornissen gebruiken ook meer alcohol om de pijn van hun ziekte te verzachten.
  • Persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen en omgaan met moeilijkheden kunnen een rol spelen.
  • Het gebruik van andere middelen zoals tabak, drugs of medicijnen verhoogt eveneens het risico.
  • Uit tweelingonderzoek blijkt een genetische kwetsbaarheid: erfelijke factoren bepalen de start van het drinken en de tijd nodig om alcoholafhankelijkheid te ontwikkelen.

Milieu

In een omgeving waar alcohol gemakkelijk te krijgen is en waar zwaar drinken aanvaard is als een deel van het leven zal je ook zelf sneller naar een glas grijpen. Ook een vriendenkring en reclame kunnen je beïnvloeden. Relationele problemen kunnen je aanzetten om te drinken. Een bevredigende job of vrijwilligerswerk geven dan weer zin aan het leven en beschermen tegen alcoholmisbruik.

Iemands risico op een alcoholprobleem stijgt wanneer één of beide ouders alcohol of andere drugs gebruiken. Ook mishandeling en seksueel misbruik verhogen het risico op alcoholafhankelijkheid.

Mensen met risicofactoren worden niet allemaal probleemdrinker en omgekeerd kunnen mensen zonder risicofactoren wel verslaafd raken aan alcohol.

Reclame
Alcoholisme - Oorzaken - Alcoholisme: risicofactoren

Lees verder: Wat zijn de symptomen van alcoholisme?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.