backtotop

Hoe wordt alcoholisme behandeld?

Alcoholisme - Behandeling - Alcoholisme genezen: een proces met verschillende stappen

Alcoholisme genezen: een proces met verschillende stappen

Motivatie: de stap naar verandering

Om te stoppen met alcohol is de motivatie vaak niet spontaan aanwezig. Het is een zaak van proberen en terugvallen. Het proces van motivatie kent verschillende stappen.

 • Eerst ervaar je geen probleem; er is geen motivatie. De omgeving oefent druk uit maar krijgt vooral veel tegenwind.
 • Een volgende fase is de overpeinzing: je erkent de problemen, maar plaatst ze buiten jezelf. Voor- en nadelen worden afgewogen.
 • Nog later maak je plannen om je alcoholgebruik te veranderen: minder drinken of stoppen. Gaandeweg kan de stap volgen om actie te ondernemen om het drinkgedrag te veranderen. Eigenwaarde en zelfredzaamheid nemen toe.

Het hele proces kan resulteren in een stabiele verandering maar terugval komt geregeld voor.

Hervallen is geen ramp

Hervallen is een normale fase bij alle veranderingsprocessen, ook bij stoppen met drinken. Een tegenslag, ruzie of slecht nieuws kunnen het uitlokken. Je hoeft dit niet als een falen te zien. Vaak vallen mensen verschillende keren in hun oude patroon terug, om tenslotte naar (min of meer) blijvende verandering te evolueren.

Reclame

Symptomen en gevolgen van alcoholmisbruik: er bestaan geneesmiddelen!

 

 • Overmatig alcoholgebruik gaat dikwijls gepaard met vitamine B1-tekort; inname van vitamine B1 is dan nuttig. Ook magnesiumtekort kan tot problemen leiden en moet in dat geval aangevuld worden.
 • Bij ernstige ontwenningsverschijnselen zoals overactiviteit, angst, verhoogde prikkelbaarheid of beven schrijft de arts gedurende een vijftal dagen chloordiazepoxide voor.
 • Bij ouderen of personen met door alcoholgebruik veroorzaakte leverschade wordt oxazepam aanbevolen.
 • Acamprosaat en naltrexon verminderen de hunkering (craving). Disulfiram zorgt er voor dat de patiënt bij alcoholinname geconfronteerd wordt met effecten zoals onwel worden, zich doodziek voelen, braken... Het is een middel voor mensen die een stok achter de deur nodig hebben en er zelf om vragen. Deze middelen hebben een beperkt effect en werken het best in het kader van een psychosociale aanpak.
Alcoholisme - Behandeling - Symptomen en gevolgen van alcoholmisbruik: er bestaan geneesmiddelen!
Reclame

Psychosociale hulp in de strijd tegen alcoholisme

Maatschappelijk werkers en therapeuten ontwikkelen strategieën voor hervalpreventie. Een ontwenningscentrum is een optie wanneer je een gestructureerde omgeving nodig hebt en geen sociale ondersteuning krijgt. Relatietherapie voor partners, met de focus op het drinkgedrag, kan eveneens helpen. Begeleiding of therapie kunnen ook nodig zijn voor kinderen van verslaafde ouders, omdat die meer risico lopen op angst- en gedragstoornissen.

Alcoholisme - Behandeling - Psychosociale hulp in de strijd tegen alcoholisme

Hoe kan je partner je bijstaan?

 • Blijf je partner die teveel drinkt betrekken bij het dagelijkse leven in huis, bij de opvoeding van de kinderen, bij de financiën. Isoleer hem of haar niet.
 • Vermijd beschuldigingen.
 • Spreek niet op moraliserende toon. Op een nuchter moment kan je vragen: 'Hoe wil je dat ik je help? Wat kan ik voor jou doen?'
 • Alleen de verslaafde persoon kan zijn lot in eigen handen nemen. Gedragsverandering wordt niet bevorderd door hem of haar onder druk te zetten.
Alcoholisme - Behandeling - Hoe kan je partner je bijstaan?

Lees verder: Alcoholisme bestrijden: tips voor in het dagelijks leven

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.