Behandeling

Alcoholisme genezen: een proces met verschillende stappen

Motivatie: de stap naar verandering

Om te stoppen met alcohol is de motivatie vaak niet spontaan aanwezig. Het is een zaak van proberen en terugvallen. Het proces van motivatie kent verschillende stappen.

  • Eerst ervaar je geen probleem; er is geen motivatie. De omgeving oefent druk uit maar krijgt vooral veel tegenwind.
  • Een volgende fase is de overpeinzing: je erkent de problemen, maar plaatst ze buiten jezelf. Voor- en nadelen worden afgewogen.
  • Nog later maak je plannen om je alcoholgebruik te veranderen: minder drinken of stoppen. Gaandeweg kan de stap volgen om actie te ondernemen om het drinkgedrag te veranderen. Eigenwaarde en zelfredzaamheid nemen toe.

Het hele proces kan resulteren in een stabiele verandering maar terugval komt geregeld voor.

Hervallen is geen ramp

Hervallen is een normale fase bij alle veranderingsprocessen, ook bij stoppen met drinken. Een tegenslag, ruzie of slecht nieuws kunnen het uitlokken. Je hoeft dit niet als een falen te zien. Vaak vallen mensen verschillende keren in hun oude patroon terug, om tenslotte naar (min of meer) blijvende verandering te evolueren.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame