Symptomen

ADHD-symptomen bij volwassenen

Wisselende evolutie

Ongeveer een derde van de ADHD-kinderen zullen niet meer hyperactief zijn op volwassen leeftijd, misschien omdat de symptomen verdwenen zijn maar meer waarschijnlijk omdat ze hebben geleerd compensatiemiddelen te gebruiken. Bijna twee derde van de kinderen zullen in diverse mate hyperactief blijven. De kernsymptomen (aandachtsstoornissen-hyperactiviteit-impulsiviteit) houden in de meeste gevallen aan, maar hangen sterk af van ieders leefomgeving (zowel privé als professioneel), voorgeschiedenis, successen en mislukkingen. Vandaar dat het moeilijk is om een standaardportret te schetsen van de volwassen ADHD-er.

Aandachtsstoornissen

Aandachtsstoornissen kenmerken zich bij volwassenen door snelle verveling, een gebrekkig tijdsbeheer en organisatie- en planningproblemen. Hyperactieve volwassenen hebben de neiging om zichzelf te verliezen in allerlei nevenactiviteiten, zonder prioriteiten te stellen.

Een brein als een vulkaan

Verder beschrijven ze vaak hun hoofd als een vulkaan die altijd in werking is. ADHD-patiënten hebben dan ook de grootste moeite om naar bed te gaan en in te slapen.

Impulsiviteit

De impulsiviteit kan met de tijd verminderen. In sommige gevallen kunnen de problemen tijdens de volwassenheid verergeren, vooral als de patiënt criminele feiten pleegt of drugs neemt.

Niet alle patiënten vertonen dergelijk extreem gedrag, maar vaak is wel sprake van een lage frustratiedrempel, ongeduld en verlies van zelfbeheersing.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
ADHD-symptomen bij volwassenen
Reclame