Diagnose

Criteria voor diagnose van ADHD

Weinig specifieke tekens

ADHD is een heterogene aandoening met weinig specifieke symptomen. Vandaar dat het belangrijk is om zich te baseren op een aantal criteria die door alle ADHD-specialisten aanvaard worden. De DSM-IV bevat een classificatie van psychiatrische en mentale aandoeningen waarover een ruime internationale consensus bestaat. De diagnose van ADHD wordt gesteld vanaf het ogenblik waarop zes (of meer) van symptomen van aandachtstekort of hyperactiviteit-impulsiviteit blijven aanhouden gedurende minstens 6 maanden in een onaangepaste mate.

De symptomen van aandachtstekort

 • schenkt vaak geen aandacht aan details of maakt verstrooidheidsfouten bij huiswerk of andere activiteiten
 • heeft vaak moeite om er de aandacht bij te houden tijdens het werk of het spel
 • lijkt vaak niet te luisteren als hij persoonlijk aangesproken wordt
 • gehoorzaamt vaak niet en slaagt er niet zijn om zijn schooltaken, huiselijke taken of professionele verplichtingen af te werken (niet uit tegendraadsheid en evenmin omdat de richtlijnen niet of verkeerd begrepen worden)
 • heeft vaak moeite om zijn taken of activiteiten te plannen
 • vermijdt vaak taken die een aanzienlijke mentale inspanning vereisen (zoals school- of thuiswerk), heeft er een afkeer van of doet ze met tegenzin
 • verliest vaak voorwerpen die hij nodig heeft voor zijn werk of activiteiten (bv. speelgoed, huiswerkschriften, potloden, boeken, gereedschap...)
 • laat zich gemakkelijk afleiden door externe prikkels
 • vergeet vaak dingen in het dagelijkse leven.

De symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit

 • Hyperactiviteit
  • beweegt vaak handen of voeten, of draait voortdurend heen en weer op zijn stoel
  • staat vaak op in de klas of in andere situaties waarin hij eigenlijk stil moet zitten
  • rent of klimt vaak overal op, in situaties waarin dat ongepast is (bij tieners of volwassenen kan dit symptoom zich beperken tot een gevoel van motorische onrust)
  • heeft vaak moeite om rustig te blijven tijdens spelletjes of ontspanningsactiviteiten
  • is vaak in de weer of gedraagt zich vaak als een echte spring-in-'t veld
  • praat vaak te veel.
 • Impulsiviteit
  • antwoordt vaak al als de vraag nog niet volledig gesteld is
  • heeft vaak moeite om zijn beurt af te wachten
  • onderbreekt vaak anderen of dringt zich op (bv. mengt zich in gesprekken of spelletjes).

Andere elementen waarmee rekening dient gehouden

 • Een aantal symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit of aandachtstekort die functionele hinder veroorzaken, waren al aanwezig vóór de leeftijd van 7 jaar.
 • Aanwezigheid van een zekere hinder bij de dagdagelijkse activiteiten, doordat de symptomen zich voordoen in twee of meer levenssferen (bv. op school, op het werk of thuis).
 • Duidelijk aangetoond klinisch significant verminderd sociaal, schools of professioneel functioneren.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame